مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا تریبلکس - قیمت ویلا تریبلکس در شمال - ویلا تریبلکس استخردار

 • خانه

خرید ویلا تریبلکس؛ ویلا تریبلکس ساحلی؛ ویلا لاکچری تریبلکس استخردار؛ خرید ویلا تریبلکس جنگلی؛ قیمت ویلا تریبلکس

خرید ویلا تریبلکس

 • زمین 250 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 460 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 390 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 235 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 1250 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، محمودآباد - ايزدشهر
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 540 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 1000 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 475 متر
 • ، بنا 344 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 930 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 1091 متر
 • ، بنا 1251 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - بیشه‌کلا
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سیسنگان - سیسنگان
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر