مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا فلت - ویلا همکف مدرن - ویلا فلت شیک زیر قیمت - ویلا فلت ارزان

 • خانه

خرید ویلا فلت در چمستان؛ خرید ویلا فلت ارزان؛ ویلای فلت ارزان در شمال؛ قیمت ویلا فلت جنگلی، خرید ویلا ارزان.

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا فلت

خرید ویلا فلت

 • زمین 220 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 105 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - چالوس
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 235 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 238 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 118 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 407 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - درکاپی
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - درکاپی
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 3000 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - اسپی کلا
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - معصوم آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 205 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - خشت سر
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - چنگاز
WhatsApp Chat