مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خانه
 • خرید ویلا فلت - ویلا همکف مدرن - ویلا فلت شیک زیر قیمت - ویلا فلت ارزان

خرید ویلا فلت در چمستان؛ خرید ویلا فلت ارزان؛ ویلای فلت ارزان در شمال؛ قیمت ویلا فلت جنگلی، خرید ویلا ارزان.

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا فلت در شمال

خرید ویلا فلت در شمال

 • زمین 170 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 75 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 560 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - دشت نور
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چهارمحل
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - عشق آباد
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 130 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 1 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - توران کلا
 • زمین 155 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - افراده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - شوميا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 145 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 80 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
WhatsApp Chat