مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا دوبلکس | قیمت ویلا دوبلکس مدرن | ویلا دوبلکس استخردار

 • خانه

خرید ویلا دوبلکس در شمال؛ خرید ویلا دوبلکس استخردار؛ ویلا ساحلی دوبلکس؛ قیمت ویلا دوبلکس؛ ویلا دوبلکس جنگلی

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا دوبلکس

خرید ویلا دوبلکس

 • زمین 360 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 316 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - رادیو دریا
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کردآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 225 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - اوجاکسر
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - اوجاکسر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 580 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - علی آباد عسگرخان
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 470 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 255 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 670 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 145 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 202 متر
 • ، بنا 184 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - توران کلا