مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خانه
 • خرید ویلا دوبلکس | قیمت ویلا دوبلکس مدرن | ویلا دوبلکس استخردار

خرید ویلا دوبلکس در شمال؛ خرید ویلا دوبلکس استخردار؛ ویلا ساحلی دوبلکس؛ قیمت ویلا دوبلکس؛ ویلا دوبلکس جنگلی

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا دوبلکس در شمال

خرید ویلا دوبلکس در شمال

 • زمین 600 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 235 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - کاسمده
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 252 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 540 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باغبان کلا
 • زمین 110 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 612 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - لتینگان
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 290 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - حاجی کلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 2150 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1240 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
WhatsApp Chat