مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا دوبلکس | قیمت ویلا دوبلکس مدرن | ویلا دوبلکس استخردار

 • خانه

خرید ویلا دوبلکس در شمال؛ خرید ویلا دوبلکس استخردار؛ ویلا ساحلی دوبلکس؛ قیمت ویلا دوبلکس؛ ویلا دوبلکس جنگلی

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا دوبلکس

خرید ویلا دوبلکس

 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 261 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 386 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 341 متر
 • ، بنا 234 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 900 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - میدان معلم سرخرود
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 265 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 264 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - اناده
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 225 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 335 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 670 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 700 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باغبان کلا
 • زمین 352 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 236 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - بابلسر
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - روکش
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چهارمحل
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - عشق آباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - بند پی
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - امیر رود