مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا دوبلکس | قیمت ویلا دوبلکس مدرن | ویلا دوبلکس استخردار

 • خانه

خرید ویلا دوبلکس در شمال؛ خرید ویلا دوبلکس استخردار؛ ویلا ساحلی دوبلکس؛ قیمت ویلا دوبلکس؛ ویلا دوبلکس جنگلی

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا دوبلکس

خرید ویلا دوبلکس

 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - حاجی کلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 2150 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1240 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ونوش
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 310 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 520 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 251 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - حربده
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 700 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - علی آباد
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 275 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - ملکار
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 890 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 264 متر
 • ، بنا 183 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 420 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون