مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا دوبلکس | قیمت ویلا دوبلکس مدرن | ویلا دوبلکس استخردار

 • خانه

خرید ویلا دوبلکس در شمال؛ خرید ویلا دوبلکس استخردار؛ ویلا ساحلی دوبلکس؛ قیمت ویلا دوبلکس؛ ویلا دوبلکس جنگلی

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا دوبلکس

خرید ویلا دوبلکس

 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 283 متر
 • ، بنا 173 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - آهودشت
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 287 متر
 • ، بنا 145 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 1300 متر
 • ، بنا 630 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 530 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 287 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 614 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - واز
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 354 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 219 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 285 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
WhatsApp Chat