مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خانه
 • خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شیک - نیم پیلوت نما مدرن

خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شهرکی - ویلا ساحلی نیم پیلوت- قیمت ویلا نیم پیلوت در شمال

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - چنگاز
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 253 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 149 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 94 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 125 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 390 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - روکش
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 224 متر
 • ، بنا 193 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 401 متر
 • ، بنا 265 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - تسبیح کلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 135 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 285 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 235 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 187 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رزک
WhatsApp Chat