مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خانه
 • خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شیک - نیم پیلوت نما مدرن

خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شهرکی - ویلا ساحلی نیم پیلوت- قیمت ویلا نیم پیلوت در شمال

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

 • زمین 240 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 1700 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - سلیاکتی
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عرب خیل
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 155 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 235 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - افراسياب كلا
 • زمین 205 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - ایرکا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 185 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 155 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 308 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 245 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - اهلم
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 149 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - باریکلا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - تسبیح کلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 185 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 159 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 165 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 195 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 215 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
WhatsApp Chat