مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خانه
 • خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شیک - نیم پیلوت نما مدرن

خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شهرکی - ویلا ساحلی نیم پیلوت- قیمت ویلا نیم پیلوت در شمال

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

 • زمین 150 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
 • زمین 435 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 140 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - دریا سر
 • زمین 201 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - بوته ده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - عشق آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کرات کتی
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - سلیاکتی
 • زمین 202 متر
 • ، بنا 145 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 195 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 285 متر
 • ، بنا 175 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - گندياب
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - لاویج
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 202 متر
 • ، بنا 175 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رزک
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 1760 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - مرزنده
 • زمین 430 متر
 • ، بنا 185 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - رمشی
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - گیلانده
 • زمین 252 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چالوس - نمك آبرود
WhatsApp Chat