مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

 • خرید ویلا نیم پیلوت - ویلا نیم پیلوت شیک - نیم پیلوت نما مدرن

 • خانه

خرید ویلا نیم پیلوت- ویلا نیم پیلوت شهرکی- ویلا ساحلی نیم پیلوت- قیمت ویلا نیم پیلوت در شمال

مناطق پر بازدید برای خرید ویلا نیم پیلوت

خرید ویلا نیم پیلوت

 • زمین 260 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - اناده
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - دارکلا
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شیرکلاء
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - اناده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگتاب
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - امامزاده عبدالله
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - درکاپی
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - سائیچ محله
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگ چالک
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - خطیب کلا
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - شهربند
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - کیابسر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - سنگین ده
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - ولیسده
WhatsApp Chat