مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید زمین و باغ ساحلی

  خرید زمین و باغ ساحلی

  پیش پرداخت: 115 میلیارد تومان

  • متراژ: 16333 متر طول بر: 150 متر عرض گذر: 110 متر نوع کاربری: تجاری
  مشاهده جزییات
  سرخرود - خانه دریا
  زمین شهرکی ساحلی خانه دریا

  قیمت کل: 7 میلیارد تومان

  • متراژ: 350 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 450 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  فروش زمین ساحلی در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 230 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 8 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  زمین شهرکی داخل بافت مسکونی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 283 متر طول بر: 14 متر عرض گذر: 6 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1000 متر طول بر: 50 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 4400 متر طول بر: 40 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 44775 متر طول بر: 200 متر عرض گذر: 16 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  خرید زمین هکتاری ساحلی

  قیمت کل: 460 میلیارد تومان

  • متراژ: 47000 متر طول بر: 450 متر عرض گذر: 100 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  تنکابن - شهسوار
  زمین ساحلی جاده به دریا

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 2500 متر طول بر: 50 متر عرض گذر: 50 متر نوع کاربری: تجاری
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 3813 متر طول بر: 50 متر عرض گذر: 80 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 985 متر طول بر: 40 متر عرض گذر: 22 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1032 متر طول بر: 45 متر عرض گذر: 25 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1086 متر طول بر: 50 متر عرض گذر: 22 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1000 متر طول بر: 30 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 160 متر طول بر: 16 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 100 متر طول بر: 16 متر عرض گذر: 6 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  خرید زمین ساحلی در شمال

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 210 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 530 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1500 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 701 متر طول بر: 16 متر عرض گذر: 60 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 3200 متر طول بر: 80 متر عرض گذر: 120 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 3200 متر طول بر: 40 متر عرض گذر: 40 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 214 متر طول بر: 8 متر عرض گذر: 24 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - خشت سر
  زمین آبی در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 7000 متر طول بر: 30 متر عرض گذر: 25 متر نوع کاربری: کشاورزی
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  زمین خوشقواره شهرکی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 260 متر طول بر: 18 متر عرض گذر: 14 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 9500 متر طول بر: 182 متر عرض گذر: 52 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1200 متر طول بر: 40 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - ايزدشهر
  زمین ساحلی با پروانه ساخت

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 5000 متر طول بر: 125 متر عرض گذر: 40 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - عبدالله آباد
  فروش ویژه زمین ساحلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 270 متر طول بر: 27 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  خرید زمین در سرخرود

  قیمت کل: 1.4 میلیارد تومان

  • متراژ: 230 متر طول بر: 11 متر عرض گذر: 8 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید