مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید زمین و باغ ساحلی

  خرید زمین و باغ ساحلی

  چالوس - رادیو دریا
  زمین نزدیک به ساحل چالوس
  زمین نزدیک به ساحل چالوس 1/2
  داغ

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • زمین 235 متر
  مشاهده جزییات
  چالوس - رادیو دریا
  زمین نزدیک به ساحل فرج آباد

  پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

  • زمین 830 متر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 16333 متر
  مشاهده جزییات
  سرخرود - خانه دریا
  زمین شهرکی ساحلی خانه دریا

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 350 متر
  مشاهده جزییات
  فروش فوری زمین ساحلی در چلک 1/3
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 450 متر
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  فروش زمین ساحلی در محمودآباد
  فروش زمین ساحلی در محمودآباد 1/3
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 230 متر
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  زمین شهرکی داخل بافت مسکونی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 283 متر
  مشاهده جزییات
  خرید زمین در شهرک خوشامیان 1/3
  پر بازدید

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 1000 متر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 4400 متر
  مشاهده جزییات
  زمین مسکونی شهرکی در بابلسر 1/1
  ویژه

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 44775 متر
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  خرید زمین هکتاری ساحلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 47000 متر
  مشاهده جزییات
  تنکابن - شهسوار
  زمین ساحلی جاده به دریا
  زمین ساحلی جاده به دریا 1/4
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 2500 متر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 3813 متر
  مشاهده جزییات
  زمین خوشقواره در شهرک برند ساحلی 1/3
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 985 متر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 1032 متر
  مشاهده جزییات
  زمین خوشقواره شهرک مهندسین 1/3
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 1086 متر
  مشاهده جزییات
  خرید زمین در شهرک قصر دریا 1/1
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 1000 متر
  مشاهده جزییات
  خرید یک قطعه زمین در شمال 1/1
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 160 متر
  مشاهده جزییات
  خرید زمین ارزان ساحلی در درویش آباد 1/1
  پر بازدید

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 100 متر
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  خرید زمین ساحلی در شمال

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 210 متر
  مشاهده جزییات
  فروش اقساطی زمین ساحلی 1/2
  ویژه

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 250 متر
  مشاهده جزییات
  زمین در شهرک الهیه سرخرود 1/2
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 530 متر
  مشاهده جزییات
  1500متر زمین ساحلی خط دریا سرخرود 1/1
  ویژه

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 1500 متر
  مشاهده جزییات
  700متر زمین مشارکت ساحلی سرخرود 1/1
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 701 متر
  مشاهده جزییات
  خاص ترین زمین مشارکتی ساحلی 1/2
  ویژه

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 3200 متر
  مشاهده جزییات
  زمین قواره اول آب در سرخرود 1/2
  ویژه

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 3200 متر
  مشاهده جزییات
  زمین ساحلی به قیمت در رستم رود 1/1
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 214 متر
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - خشت سر
  زمین آبی در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 7000 متر
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  زمین خوشقواره شهرکی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 260 متر
  مشاهده جزییات
  خرید زمین خوش قواره مسکونی 1/2
  پر بازدید

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 250 متر
  مشاهده جزییات
  زمین متراژ بالا خوشقواره شهرکی 1/1
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 9500 متر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 1200 متر
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - ايزدشهر
  زمین ساحلی با پروانه ساخت
  زمین ساحلی با پروانه ساخت 1/2
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 5000 متر
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - عبدالله آباد
  فروش ویژه زمین ساحلی
  فروش ویژه زمین ساحلی 1/3
  ویژه

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 270 متر
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  خرید زمین در سرخرود
  خرید زمین در سرخرود 1/1
  داغ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 230 متر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • زمین 200 متر
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید