مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید باغ مرکبات در منطقه توریستی بابلکنار با کد 529 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۰:۳۷))

<===========>

خرید ویلا لاکچری در نوشهر با کد 530 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۱۴))

<===========>

ویلا ارزان قیمت در منطقه چمستان با کد 527 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸))

<===========>

کاخ ویلا در منطقه برند با کد 519 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۹:۰۵))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس در چمستان با کد 520 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰۹:۰۶))

<===========>

ویلا جنگلی استخردار با کد 138 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰۱۰:۴۳))

<===========>

ویلا بین دریا و جنگل- استخردار با کد 140 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰۱۰:۴۴))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس لاکچری با کد 518 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰۹:۴۸))

<===========>

خرید ویلا خوش ساخت در آمل با کد 510 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹:۱۷))

<===========>

خرید باغ ویلا استخردار با کد 511 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹:۰۴))

<===========>

ویلا دوبلکس در دل جنگل با کد 139 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹۹:۰۶))

<===========>

خرید ویلا مبله لاکچری در نوشهر با کد 534 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰۹:۰۲))

<===========>

زمین فروشی منطقه آمل با کد 537 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۴۳))

<===========>

ویلا همکف مبله با کد 137 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱۱۱:۴۴))

<===========>

خرید ویلا ارزان شهرکی با کد 533 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس با قیمت استثنایی با کد 532 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲۰:۲۵))

<===========>

ویلا نیم پیلوت شهرکی با کد 190 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۵))

<===========>

ویلا دوبلکس استخردار با کد 124 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۶))

<===========>

ویلا فلت ساحلی با کد 130 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۷))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در نور با کد 536 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

خرید ویلا شیک در شمال با کد 539 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

ویلا تریبلکس جنگلی استخردار با کد 535 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان با کد 542 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۵))

<===========>

ویلا فلت با نمایی زیبا و جذاب با کد 549 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰۹:۲۲))

<===========>

فروش زمین در دل جنگل با کد 543 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۵))

<===========>

خرید ویلا به همراه پروانه ساخت با کد 538 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰۸:۵۳))

<===========>

ویلا نزدیک پارک جنگلی نور با کد 544 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۹))

<===========>

خرید ویلا در منطقه توریستی لاویج با کد 550 در دسته بندی خرید ویلا کوهستانی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰۸:۵۸))

<===========>

زمین کنار دریا و جنگل با کد 552 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۲۸))

<===========>

خرید ویلا اقساطی در شمال با کد 545 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵))

خرید زمین و باغ جنگلی

خرید زمین و باغ جنگلی

نوشهر

595 میلیون تومان

 • متراژ زمین کنار دریا و جنگل 280 متر
 • طول بر زمین کنار دریا و جنگل 11 متر
 • عرض گذر زمین کنار دریا و جنگل 8 متر
 • نوع کاربری زمین کنار دریا و جنگل مسکونی
نوشهر

2.650 میلیارد تومان

 • متراژ فروش زمین در دل جنگل 1140 متر
 • طول بر فروش زمین در دل جنگل 30 متر
 • عرض گذر فروش زمین در دل جنگل 16 متر
 • نوع کاربری فروش زمین در دل جنگل مسکونی
آمل

2 میلیارد تومان

 • متراژ زمین فروشی منطقه آمل 3000 متر
 • طول بر زمین فروشی منطقه آمل 60 متر
 • عرض گذر زمین فروشی منطقه آمل 500 متر
 • نوع کاربری زمین فروشی منطقه آمل مسکونی
 • متراژ خرید باغ مرکبات در منطقه توریستی بابلکنار 7000 متر
 • طول بر خرید باغ مرکبات در منطقه توریستی بابلکنار 60 متر
 • عرض گذر خرید باغ مرکبات در منطقه توریستی بابلکنار 60 متر
 • نوع کاربری خرید باغ مرکبات در منطقه توریستی بابلکنار کشاورزی
نوشهر

1 میلیارد تومان

 • متراژ زمین با دید جنگل 430 متر
 • طول بر زمین با دید جنگل 12 متر
 • عرض گذر زمین با دید جنگل 16 متر
 • نوع کاربری زمین با دید جنگل مسکونی
سیسنگان

8100 میلیارد تومان

 • متراژ خرید زمین جنگلی در نوشهر 6200 متر
 • طول بر خرید زمین جنگلی در نوشهر 50 متر
 • عرض گذر خرید زمین جنگلی در نوشهر 12 متر
 • نوع کاربری خرید زمین جنگلی در نوشهر مسکونی
نوشهر

560 میلیون تومان

 • متراژ زمین کنار جنگل در نخ شمال 400 متر
 • طول بر زمین کنار جنگل در نخ شمال 40 متر
 • عرض گذر زمین کنار جنگل در نخ شمال 10 متر
 • نوع کاربری زمین کنار جنگل در نخ شمال مسکونی
چمستان

3.750 میلیارد تومان

 • متراژ خرید زمین کشاورزی در مازندارن 15000 متر
 • طول بر خرید زمین کشاورزی در مازندارن 75 متر
 • عرض گذر خرید زمین کشاورزی در مازندارن 200 متر
 • نوع کاربری خرید زمین کشاورزی در مازندارن کشاورزی
نوشهر

1.900 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین شهرکی در نوشهر 500 متر
 • طول بر خرید زمین شهرکی در نوشهر 50 متر
 • عرض گذر خرید زمین شهرکی در نوشهر 10 متر
 • نوع کاربری خرید زمین شهرکی در نوشهر مسکونی
چمستان

202 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین جنگلی منطقه چمستان 225 متر
 • طول بر خرید زمین جنگلی منطقه چمستان 22 متر
 • عرض گذر خرید زمین جنگلی منطقه چمستان 10 متر
 • نوع کاربری خرید زمین جنگلی منطقه چمستان مسکونی
 • متراژ خرید زمین داخل شهرک بین جنگل و دریا 325 متر
 • طول بر خرید زمین داخل شهرک بین جنگل و دریا 18 متر
 • عرض گذر خرید زمین داخل شهرک بین جنگل و دریا 18 متر
 • نوع کاربری خرید زمین داخل شهرک بین جنگل و دریا مسکونی
چمستان

220 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین ارزان در چمستان 200 متر
 • طول بر خرید زمین ارزان در چمستان 10 متر
 • عرض گذر خرید زمین ارزان در چمستان 20 متر
 • نوع کاربری خرید زمین ارزان در چمستان مسکونی
چمستان

213 میلیون تومان

 • متراژ فروش یک قطعه زمین داخل شهرک 250 متر
 • طول بر فروش یک قطعه زمین داخل شهرک 12 متر
 • عرض گذر فروش یک قطعه زمین داخل شهرک 20 متر
 • نوع کاربری فروش یک قطعه زمین داخل شهرک مسکونی
 • متراژ خرید زمین متراژ بالا قابل تفکیک 1100 متر
 • طول بر خرید زمین متراژ بالا قابل تفکیک 25 متر
 • عرض گذر خرید زمین متراژ بالا قابل تفکیک 44 متر
 • نوع کاربری خرید زمین متراژ بالا قابل تفکیک مسکونی
آمل

539 میلیون تومان

 • متراژ فروش زمین سنددار داخل شهرک 490 متر
 • طول بر فروش زمین سنددار داخل شهرک 35 متر
 • عرض گذر فروش زمین سنددار داخل شهرک 14 متر
 • نوع کاربری فروش زمین سنددار داخل شهرک مسکونی
آمل

311 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین سنددار داخل شهرک 280 متر
 • طول بر خرید زمین سنددار داخل شهرک 20 متر
 • عرض گذر خرید زمین سنددار داخل شهرک 14 متر
 • نوع کاربری خرید زمین سنددار داخل شهرک مسکونی
چالوس

1.747 میلیارد تومان

 • متراژ خرید زمین در سلمان شهر (متل قو) 646 متر
 • طول بر خرید زمین در سلمان شهر (متل قو) 27 متر
 • عرض گذر خرید زمین در سلمان شهر (متل قو) 30 متر
 • نوع کاربری خرید زمین در سلمان شهر (متل قو) مسکونی
محمودآباد

122 میلیون تومان

 • متراژ فروش زمین شهرکی 163 متر
 • طول بر فروش زمین شهرکی 16 متر
 • عرض گذر فروش زمین شهرکی 10 متر
 • نوع کاربری فروش زمین شهرکی مسکونی
چمستان

300 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین شهرکی در چمستان 250 متر
 • طول بر خرید زمین شهرکی در چمستان 25 متر
 • عرض گذر خرید زمین شهرکی در چمستان 10 متر
 • نوع کاربری خرید زمین شهرکی در چمستان مسکونی
چمستان

370 میلیون تومان

 • متراژ فروش زمین در بهترین منطقه چمستان 336 متر
 • طول بر فروش زمین در بهترین منطقه چمستان 11 متر
 • عرض گذر فروش زمین در بهترین منطقه چمستان 32 متر
 • نوع کاربری فروش زمین در بهترین منطقه چمستان مسکونی
چمستان

200 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین داخل شهرک 240 متر
 • طول بر خرید زمین داخل شهرک 20 متر
 • عرض گذر خرید زمین داخل شهرک 10 متر
 • نوع کاربری خرید زمین داخل شهرک مسکونی
 • متراژ فروش زمین با موقعیت استثنایی 240 متر
 • طول بر فروش زمین با موقعیت استثنایی 24 متر
 • عرض گذر فروش زمین با موقعیت استثنایی 10 متر
 • نوع کاربری فروش زمین با موقعیت استثنایی مسکونی
آمل

330 میلیون تومان

 • متراژ خرید ملک در منطقه امل 330 متر
 • طول بر خرید ملک در منطقه امل 22 متر
 • عرض گذر خرید ملک در منطقه امل 15 متر
 • نوع کاربری خرید ملک در منطقه امل مسکونی
نوشهر

2.400 میلیارد تومان

 • متراژ خرید زمین کنار جنگل 2500 متر
 • طول بر خرید زمین کنار جنگل 30 متر
 • عرض گذر خرید زمین کنار جنگل 10 متر
 • نوع کاربری خرید زمین کنار جنگل مسکونی
آمل

600 میلیون تومان

 • متراژ خرید باغ مرکبات در شمال 1000 متر
 • طول بر خرید باغ مرکبات در شمال 117 متر
 • عرض گذر خرید باغ مرکبات در شمال 86 متر
 • نوع کاربری خرید باغ مرکبات در شمال مسکونی
چمستان

700 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین مناسب ساخت ویلا 200 متر
 • طول بر خرید زمین مناسب ساخت ویلا 20 متر
 • عرض گذر خرید زمین مناسب ساخت ویلا 10 متر
 • نوع کاربری خرید زمین مناسب ساخت ویلا مسکونی
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین جنگلی در چمستان 170 متر
 • طول بر خرید زمین جنگلی در چمستان 17 متر
 • عرض گذر خرید زمین جنگلی در چمستان 10 متر
 • نوع کاربری خرید زمین جنگلی در چمستان مسکونی
چمستان

228 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین در چمستان 240 متر
 • طول بر خرید زمین در چمستان 20 متر
 • عرض گذر خرید زمین در چمستان 12 متر
 • نوع کاربری خرید زمین در چمستان مسکونی
نور

256 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین دشت نور 264 متر
 • طول بر خرید زمین دشت نور 12 متر
 • عرض گذر خرید زمین دشت نور 24 متر
 • نوع کاربری خرید زمین دشت نور مسکونی
چمستان

1.2 میلیارد تومان

 • متراژ خرید زمین تجاری در مجاورت جاده اصلی 400 متر
 • طول بر خرید زمین تجاری در مجاورت جاده اصلی 20 متر
 • عرض گذر خرید زمین تجاری در مجاورت جاده اصلی 20 متر
 • نوع کاربری خرید زمین تجاری در مجاورت جاده اصلی تجاری
چمستان

500 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین داخل بافت مسکونی 500 متر
 • طول بر خرید زمین داخل بافت مسکونی 25 متر
 • عرض گذر خرید زمین داخل بافت مسکونی 20 متر
 • نوع کاربری خرید زمین داخل بافت مسکونی مسکونی
چمستان

2 میلیارد تومان

 • متراژ فروش زمین در بهترین منطقه جنگلی 8000 متر
 • طول بر فروش زمین در بهترین منطقه جنگلی 100 متر
 • عرض گذر فروش زمین در بهترین منطقه جنگلی 80 متر
 • نوع کاربری فروش زمین در بهترین منطقه جنگلی مسکونی
چمستان

330 میلیون تومان

 • متراژ زمین پلاک اول جنگل 300 متر
 • طول بر زمین پلاک اول جنگل 30 متر
 • عرض گذر زمین پلاک اول جنگل 10 متر
 • نوع کاربری زمین پلاک اول جنگل مسکونی
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ زمین در منطقه جنگلی 600 متر
 • طول بر زمین در منطقه جنگلی 20 متر
 • عرض گذر زمین در منطقه جنگلی 30 متر
 • نوع کاربری زمین در منطقه جنگلی مسکونی
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ فروش فوری زمین داخل بافت 260 متر
 • طول بر فروش فوری زمین داخل بافت 26 متر
 • عرض گذر فروش فوری زمین داخل بافت 10 متر
 • نوع کاربری فروش فوری زمین داخل بافت مسکونی
آمل

360 میلیون تومان

 • متراژ فروش زمین کشاورزی 4000 متر
 • طول بر فروش زمین کشاورزی 20 متر
 • عرض گذر فروش زمین کشاورزی 200 متر
 • نوع کاربری فروش زمین کشاورزی کشاورزی
چمستان

80 میلیون تومان

 • متراژ خرید زمین داخل شهرک 200 متر
 • طول بر خرید زمین داخل شهرک 10 متر
 • عرض گذر خرید زمین داخل شهرک 20 متر
 • نوع کاربری خرید زمین داخل شهرک مسکونی
چمستان

280 میلیون تومان

 • متراژ فروش فوری زمین 340 متر
 • طول بر فروش فوری زمین 14 متر
 • عرض گذر فروش فوری زمین 24 متر
 • نوع کاربری فروش فوری زمین مسکونی
چمستان

90 میلیون تومان

 • متراژ فرش زمین داخل شهرک 180 متر
 • طول بر فرش زمین داخل شهرک 9 متر
 • عرض گذر فرش زمین داخل شهرک 20 متر
 • نوع کاربری فرش زمین داخل شهرک مسکونی
چمستان

500 میلیون تومان

 • متراژ فروش فوری زمین 500 متر
 • طول بر فروش فوری زمین 20 متر
 • عرض گذر فروش فوری زمین 25 متر
 • نوع کاربری فروش فوری زمین مسکونی