مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید زمین و باغ جنگلی

  خرید زمین و باغ جنگلی

  پیش پرداخت: 3.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 480 متر طول بر: 32 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 1000 متر طول بر: 30 متر عرض گذر: 45 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ: 1000 متر طول بر: 35 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - خشت سر
  زمین تجاری مسکونی در خشت سر

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 220 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: تجاری
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - تشبندان
  خرید زمین مسکونی در محمودآباد

  قیمت کل: 1 میلیارد تومان

  • متراژ: 200 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 8 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 205 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 8 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 870 میلیون تومان

  • متراژ: 230 متر طول بر: 10 متر عرض گذر: 6 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  چمستان - ورازده اولیا
  خرید زمین شهرکی با قابلیت تفکیک

  پیش پرداخت: 1.6 میلیارد تومان

  • متراژ: 600 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 24 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 900 میلیون تومان

  • متراژ: 320 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 12 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 2000 متر طول بر: 80 متر عرض گذر: 25 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - كلوده
  خرید زمین کشاورزی کلوده

  قیمت کل: 980 میلیون تومان

  • متراژ: 1500 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 8 متر نوع کاربری: کشاورزی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - تشبندان
  خرید زمین مسکونی در تشبندان

  قیمت کل: 680 میلیون تومان

  • متراژ: 176 متر طول بر: 14 متر عرض گذر: 6 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 512 متر طول بر: 34 متر عرض گذر: 13 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

  • متراژ: 400 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش زمین شهری زیر قیمت

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 640 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 4 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 800 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 40 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش زمین چسبیده به بافت

  قیمت کل: 1.25 میلیارد تومان

  • متراژ: 312 متر طول بر: 14 متر عرض گذر: 6 متر نوع کاربری: تفریحی - ورزشی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 530 متر طول بر: 18 متر عرض گذر: 30 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 163 متر طول بر: 16 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات
  نور - ایزدشهر
  خرید زمین مسکونی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 280 متر طول بر: 28 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 400 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 320 متر طول بر: 12 متر عرض گذر: 27 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 10000 متر طول بر: 100 متر عرض گذر: 100 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1180 متر طول بر: 55 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 334 متر طول بر: 28 متر عرض گذر: 12 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر طول بر: 25 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 484 متر طول بر: 26 متر عرض گذر: 18 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 370 متر طول بر: 30 متر عرض گذر: 6 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 220 متر طول بر: 17 متر عرض گذر: 13 متر نوع کاربری: سایر
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 210 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  خرید زمین ارزان جنگلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 10000 متر طول بر: 200 متر عرض گذر: 50 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 230 متر طول بر: 16 متر عرض گذر: 15 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 230 متر طول بر: 20 متر عرض گذر: 10 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 8000 متر طول بر: 100 متر عرض گذر: 80 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر طول بر: 15 متر عرض گذر: 20 متر نوع کاربری: مسکونی
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید