مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 210 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  چمستان - مرزنده
  ویلا دوبلکس فول فرنیش

  پیش پرداخت: 1.55 میلیارد تومان

  • متراژ: 320 متر بنا: 140 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 420 متر بنا: 100 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: سه سال
  مشاهده جزییات
  چمستان - معصوم آباد
  ویلا فلت مدرن زیر قیمت

  پیش پرداخت: 550 میلیون تومان

  • متراژ: 200 متر بنا: 110 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 36 میلیارد تومان

  • متراژ: 1600 متر بنا: 900 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 28 میلیارد تومان

  • متراژ: 650 متر بنا: 600 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 7 میلیارد تومان

  • متراژ: 640 متر بنا: 480 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 445 متر بنا: 362 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 6.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 330 متر بنا: 330 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.4 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 130 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 230 متر بنا: 100 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: چهار سال
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - كلوده
  ویلا باغ شیک در محمودآباد

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 500 متر بنا: 260 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 850 میلیون تومان

  • متراژ: 220 متر بنا: 110 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: دو سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 220 متر بنا: 280 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا نیم پیلوت در شمال

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 202 متر بنا: 175 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 350 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 5.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 245 متر بنا: 225 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3.75 میلیارد تومان

  • متراژ: 240 متر بنا: 400 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 366 متر بنا: 400 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3.1 میلیارد تومان

  • متراژ: 270 متر بنا: 285 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.7 میلیارد تومان

  • متراژ: 240 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 400 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3.4 میلیارد تومان

  • متراژ: 240 متر بنا: 300 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 150 متر بنا: 160 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 208 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: دو سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 330 متر بنا: 260 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 7 میلیارد تومان

  • متراژ: 430 متر بنا: 300 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5.7 میلیارد تومان

  • متراژ: 350 متر بنا: 280 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  چمستان - کرات کتی
  ویلا فلت مدرن نما چوبی

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ: 200 متر بنا: 117 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.1 میلیارد تومان

  • متراژ: 500 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.3 میلیارد تومان

  • متراژ: 550 متر بنا: 500 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 320 متر بنا: 500 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  چمستان - عبدالله آباد
  ویلا تریبلکس مدرن در آپادانا

  پیش پرداخت: 3.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 290 متر بنا: 360 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  چمستان - عبدالله آباد
  خرید ویلا فلت مدرن

  پیش پرداخت: 700 میلیارد تومان

  • متراژ: 160 متر بنا: 84 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش ویلا لاکچری در محمودآباد

  قیمت کل: 6 میلیارد تومان

  • متراژ: 200 متر بنا: 250 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 10.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 800 متر بنا: 750 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.4 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 220 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 270 متر بنا: 220 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید