مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس با کد 390 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۵۴))

<===========>

پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی با کد 388 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳))

<===========>

ویلا همکف جنگلی با کد 110 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۰۰۱۲:۱۴))

<===========>

ویلا فلت جنگلی با کد 144 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۰۰۱۲:۱۴))

<===========>

ویلا فلت جنگلی با کد 207 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۰۰۱۲:۱۵))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی با کد 387 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۴۸))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب با کد 378 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۴۸))

<===========>

خرید ویلا تریبلکس لوکس با کد 391 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۵۹))

<===========>

خرید زمین ساحلی در نوشهر با کد 385 در دسته بندی خرید زمین و باغ ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۴۲))

<===========>

فروش ویژه زمین ساحلی با کد 396 در دسته بندی خرید زمین و باغ ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۴۲))

<===========>

فروش ویلا دوبلکس در چمستان با کد 386 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۴۹))

<===========>

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی با کد 367 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۵۰))

<===========>

ویلا همکف جنگلی با کد 120 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸۶:۲۹))

<===========>

فروش ویلا جنگلی چمستان با کد 393 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹۷:۲۸))

<===========>

فروش ویژه ویلا فلت ساحلی با کد 392 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۴))

<===========>

خرید ویلا فلت ارزان با کد 380 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس لاکچری با کد 405 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵))

<===========>

خرید زمین مناسب ساخت ویلا با کد 376 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۰۸))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس مبله با کد 381 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۲۱))

<===========>

خرید ویلا جنگلی ارزان با کد 394 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۲۲))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد با کد 406 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۲۲))

<===========>

فروش زمین در بهترین منطقه چمستان با کد 400 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۵۱))

<===========>

خرید زمین شهرکی در چمستان با کد 402 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۵۱))

<===========>

خرید زمین داخل شهرک با کد 399 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۵۲))

<===========>

فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری با کد 410 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۰۸:۲۴))

<===========>

ویلا نیم پیلوت جنگلی با کد 366 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳))

<===========>

ویلا فلت شیک با نمای فانتزی با کد 408 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی با کد 382 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱))

<===========>

خرید ویلا جنگلی در نور با کد 411 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری با کد 407 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۸:۵۸))

خرید ویلا جنگلی

خرید ویلا جنگلی

نور

460 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی در نور 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی در نور 130 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی در نور 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی در نور نو ساز
چمستان

560 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت شیک با نمای فانتزی 270 متر
 • زیربنا ویلا فلت شیک با نمای فانتزی 110 متر
 • اتاق ویلا فلت شیک با نمای فانتزی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت شیک با نمای فانتزی نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 370 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 150 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری نو ساز
چمستان

780 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد 120 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد نو ساز
چمستان

949 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لاکچری 350 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری 210 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
آمل

230 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی ارزان 163 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی ارزان 130 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی ارزان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی ارزان نو ساز
چمستان

2.800 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا تریبلکس لوکس 450 متر
 • زیربنا خرید ویلا تریبلکس لوکس 400 متر
 • اتاق خرید ویلا تریبلکس لوکس 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا تریبلکس لوکس نو ساز
چمستان

899 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس 215 متر
 • اتاق خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس نو ساز
 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی 115 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی یک سال
چمستان

1.300 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس در چمستان 370 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس در چمستان 250 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس در چمستان نو ساز
آمل

410 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 110 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی نو ساز
آمل

1.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس مبله 330 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس مبله 210 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس مبله 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس مبله نو ساز
چمستان

360 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت ارزان 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت ارزان 85 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت ارزان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت ارزان نو ساز
آمل

1.300 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس استخردار 330 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس استخردار 210 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس استخردار 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس استخردار نو ساز
 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب 125 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب نو ساز
 • متراژ خرد ویلا فلت شیک در منطقه آمل 215 متر
 • زیربنا خرد ویلا فلت شیک در منطقه آمل 90 متر
 • اتاق خرد ویلا فلت شیک در منطقه آمل 2 اتاق
 • سن بنا خرد ویلا فلت شیک در منطقه آمل نو ساز
چمستان

1.990 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس شیک - جاده پارک جنگلی 520 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس شیک - جاده پارک جنگلی 270 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس شیک - جاده پارک جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس شیک - جاده پارک جنگلی نو ساز
چمستان

430 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی 250 متر
 • زیربنا فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی 140 متر
 • اتاق فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی نو ساز
آمل

450 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت جنگلی 250 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت جنگلی 110 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت جنگلی نو ساز
آمل

499 میلیون تومان

 • متراژ ویلا سه خواب جنگلی 260 متر
 • زیربنا ویلا سه خواب جنگلی 160 متر
 • اتاق ویلا سه خواب جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا سه خواب جنگلی نو ساز
 • متراژ ویلا دوبلکس جنگلی نزدیک به دریاچه 470 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس جنگلی نزدیک به دریاچه 255 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس جنگلی نزدیک به دریاچه 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس جنگلی نزدیک به دریاچه نو ساز
نوشهر

1.900 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا در سیسنگان 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا در سیسنگان 330 متر
 • اتاق خرید ویلا در سیسنگان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا در سیسنگان نو ساز
نوشهر

2.2 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس لاکچری کنار جنگل 330 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس لاکچری کنار جنگل 310 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس لاکچری کنار جنگل 4 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس لاکچری کنار جنگل نو ساز
چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت ارزان جنگلی 180 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت ارزان جنگلی 80 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت ارزان جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت ارزان جنگلی نو ساز
چمستان

1.400 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا تریبلکس لاکچری 270 متر
 • زیربنا خرید ویلا تریبلکس لاکچری 250 متر
 • اتاق خرید ویلا تریبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا تریبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

250 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت ارزان قیمت 190 متر
 • زیربنا ویلا فلت ارزان قیمت 80 متر
 • اتاق ویلا فلت ارزان قیمت 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت ارزان قیمت نو ساز
چمستان

260 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ارزان قیمت 230 متر
 • زیربنا خرید ویلا ارزان قیمت 75 متر
 • اتاق خرید ویلا ارزان قیمت 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ارزان قیمت نو ساز
چمستان

340 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی ارزان (دوقلو) 170 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی ارزان (دوقلو) 75 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی ارزان (دوقلو) 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی ارزان (دوقلو) نو ساز
چمستان

420 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله ارزان 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله ارزان 120 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله ارزان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله ارزان بیش از پنج سال
رویان

1.500 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ساحلی و جنگلی 385 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی و جنگلی 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ساحلی و جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی و جنگلی دو سال
نور

740 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا مدرن 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا مدرن 115 متر
 • اتاق خرید ویلا مدرن 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مدرن نو ساز
چمستان

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب 150 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب نو ساز
چمستان

1.2 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار جنگلی 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار جنگلی 250 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار جنگلی نو ساز
چمستان

400 میلیون تومان

 • متراژ ویلا تک خواب بالا در چمستان 240 متر
 • زیربنا ویلا تک خواب بالا در چمستان 110 متر
 • اتاق ویلا تک خواب بالا در چمستان 2 اتاق
 • سن بنا ویلا تک خواب بالا در چمستان نو ساز
چمستان

1.100 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 500 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 230 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
نوشهر

5.9 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس لاکچری کنار جنگل 500 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس لاکچری کنار جنگل 700 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس لاکچری کنار جنگل 5 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس لاکچری کنار جنگل نو ساز
نوشهر

2.300 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری کنار جنگل 260 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری کنار جنگل 230 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری کنار جنگل نو ساز
چمستان

320 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت ارزان 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت ارزان 110 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت ارزان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت ارزان نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت فوق‌العاده 300 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت فوق‌العاده 200 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت فوق‌العاده 4 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت فوق‌العاده نو ساز
چمستان

600 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت با محوطه سازی بسیار عالی 325 متر
 • زیربنا ویلا فلت با محوطه سازی بسیار عالی 155 متر
 • اتاق ویلا فلت با محوطه سازی بسیار عالی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت با محوطه سازی بسیار عالی نو ساز
چمستان

995 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلای دوبلکس شیک 260 متر
 • زیربنا فروش ویلای دوبلکس شیک 170 متر
 • اتاق فروش ویلای دوبلکس شیک 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلای دوبلکس شیک نو ساز
چمستان

990 میلیون تومان

 • متراژ ویلای دوبلکس استخردار با قیمت فوق‌العاده 530 متر
 • زیربنا ویلای دوبلکس استخردار با قیمت فوق‌العاده 180 متر
 • اتاق ویلای دوبلکس استخردار با قیمت فوق‌العاده 3 اتاق
 • سن بنا ویلای دوبلکس استخردار با قیمت فوق‌العاده نو ساز
چمستان

1 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس در چمستان 212 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس در چمستان 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس در چمستان نو ساز
چمستان

880 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس در چمستان 260 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس در چمستان 160 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس در چمستان نو ساز
چمستان

750 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس با ویو عالی 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس با ویو عالی 160 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس با ویو عالی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس با ویو عالی نو ساز
نور

930 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس در نور 250 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس در نور 180 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس در نور 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس در نور نو ساز
نوشهر

590 میلیون تومان

 • متراژ ویلا کنار جنگل در نوشهر 200 متر
 • زیربنا ویلا کنار جنگل در نوشهر 105 متر
 • اتاق ویلا کنار جنگل در نوشهر 2 اتاق
 • سن بنا ویلا کنار جنگل در نوشهر نو ساز
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا تک خواب بالا جنگلی و شیک 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا تک خواب بالا جنگلی و شیک 100 متر
 • اتاق خرید ویلا تک خواب بالا جنگلی و شیک 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا تک خواب بالا جنگلی و شیک نو ساز
چمستان

490 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی تک خواب بالا 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی تک خواب بالا 110 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی تک خواب بالا 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی تک خواب بالا نو ساز
چمستان

999 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا تربلکس لاکچری 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا تربلکس لاکچری 230 متر
 • اتاق خرید ویلا تربلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا تربلکس لاکچری نو ساز
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس قیمت مناسب 290 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس قیمت مناسب 210 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس قیمت مناسب 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس قیمت مناسب نو ساز
چمستان

495 میلیون تومان

 • متراژ ویلای فلت داخل شهرک 200 متر
 • زیربنا ویلای فلت داخل شهرک 120 متر
 • اتاق ویلای فلت داخل شهرک 3 اتاق
 • سن بنا ویلای فلت داخل شهرک نو ساز
نور

770 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس شهرکی 230 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی 185 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی نو ساز
چمستان

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت 165 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت نو ساز
چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ارزان شهرکی 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا ارزان شهرکی 90 متر
 • اتاق خرید ویلا ارزان شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ارزان شهرکی نو ساز
چمستان

370 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت شهرکی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت شهرکی 90 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت شهرکی نو ساز
چمستان

950 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس شیک 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس شیک 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس شیک 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس شیک نو ساز
چمستان

500 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا همکف لاکچری 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا همکف لاکچری 128 متر
 • اتاق خرید ویلا همکف لاکچری 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا همکف لاکچری نو ساز
نوشهر

1.300 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس شهرکی 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی یک سال
چمستان

1.300 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس در سعادت آباد 350 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس در سعادت آباد 250 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس در سعادت آباد 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس در سعادت آباد نو ساز
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت لاکچری 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت لاکچری 120 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت لاکچری 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت لاکچری نو ساز
چمستان

540 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی 150 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی نو ساز
چمستان

750 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس شهرکی 290 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی 210 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی نو ساز
نوشهر

2 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر 330 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر 250 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر 4 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس جنگلی در نوشهر نو ساز
چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ارزان شهرکی 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا ارزان شهرکی 120 متر
 • اتاق خرید ویلا ارزان شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ارزان شهرکی نو ساز
چمستان

1.200 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس طرح رومی 500 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس طرح رومی 230 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس طرح رومی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس طرح رومی نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس شیک 270 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس شیک 180 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس شیک 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس شیک نو ساز
چمستان

280 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت ارزان 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت ارزان 90 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت ارزان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت ارزان نو ساز
چمستان

240 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله جنگلی 150 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله جنگلی 75 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله جنگلی یک سال
نوشهر

1.350 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لاکچری 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
نوشهر

2.600 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت 700 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت 300 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت بیش از پنج سال
چمستان

600 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت در بهترین منطقه چمستان 300 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت در بهترین منطقه چمستان 190 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت در بهترین منطقه چمستان 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت در بهترین منطقه چمستان نو ساز
چمستان

430 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت کلاسیک 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت کلاسیک 110 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت کلاسیک 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت کلاسیک نو ساز
چمستان

270 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا همکف 230 متر
 • زیربنا فروش ویلا همکف 80 متر
 • اتاق فروش ویلا همکف 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا همکف یک سال
چمستان

210 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت جنگلی 140 متر
 • زیربنا ویلا فلت جنگلی 70 متر
 • اتاق ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت جنگلی نو ساز
نور

1.200 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس 290 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس 195 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس نو ساز
چمستان

960 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلای دوبلکس شهرکی 280 متر
 • زیربنا خرید ویلای دوبلکس شهرکی 200 متر
 • اتاق خرید ویلای دوبلکس شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلای دوبلکس شهرکی نو ساز
نوشهر

1.600 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک 270 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک نو ساز
چمستان

1.400 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 500 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 270 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

890 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس جنگلی 250 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس جنگلی 160 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

970 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس مدرن 250 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس مدرن 170 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس مدرن 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس مدرن نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

730 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا طرح دوبلکس 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا طرح دوبلکس 200 متر
 • اتاق خرید ویلا طرح دوبلکس 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا طرح دوبلکس نو ساز
چمستان

1.800 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا باغ لاکچری 800 متر
 • زیربنا خرید ویلا باغ لاکچری 160 متر
 • اتاق خرید ویلا باغ لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا باغ لاکچری نو ساز
سیسنگان

1.250 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس داخل شهرک نو ساز
 • متراژ ویلای جنگلی دوبلکس با شرایط فروش ویژه 200 متر
 • زیربنا ویلای جنگلی دوبلکس با شرایط فروش ویژه 150 متر
 • اتاق ویلای جنگلی دوبلکس با شرایط فروش ویژه 2 اتاق
 • سن بنا ویلای جنگلی دوبلکس با شرایط فروش ویژه نو ساز
 • متراژ خرید ویلای همکف با قیمت مناسب 370 متر
 • زیربنا خرید ویلای همکف با قیمت مناسب 160 متر
 • اتاق خرید ویلای همکف با قیمت مناسب 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلای همکف با قیمت مناسب نو ساز
محمودآباد

1.100 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار جنگلی 440 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار جنگلی 205 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار جنگلی نو ساز
چمستان

430 میلیون تومان

 • متراژ خربد ویلا نیم پیلوت لاکچری 213 متر
 • زیربنا خربد ویلا نیم پیلوت لاکچری 140 متر
 • اتاق خربد ویلا نیم پیلوت لاکچری 2 اتاق
 • سن بنا خربد ویلا نیم پیلوت لاکچری نو ساز
چمستان

880 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لاکچری 215 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری 190 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لاکچری 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

430 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا نیم پیلوت 230 متر
 • زیربنا فروش ویلا نیم پیلوت 150 متر
 • اتاق فروش ویلا نیم پیلوت 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا نیم پیلوت سه سال
چمستان

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت شیک 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک 180 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت شیک 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک نو ساز
چمستان

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ خرید ویلا تریبلکس در امیرآباد 360 متر
 • زیربنا خرید ویلا تریبلکس در امیرآباد 300 متر
 • اتاق خرید ویلا تریبلکس در امیرآباد 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا تریبلکس در امیرآباد نو ساز
نوشهر

2.9 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس استخردار 750 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس استخردار 300 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس استخردار 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس استخردار نو ساز
چمستان

540 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
سیسنگان

6.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلای جنگلی شهرکی 750 متر
 • زیربنا خرید ویلای جنگلی شهرکی 300 متر
 • اتاق خرید ویلای جنگلی شهرکی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلای جنگلی شهرکی نو ساز
چمستان

1.5 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس لاکچری 260 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس لاکچری 210 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس لاکچری 4 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

250 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت شیک جنگلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت شیک جنگلی 80 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت شیک جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت شیک جنگلی نو ساز
چمستان

700 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 175 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری نو ساز
چمستان

2 میلیارد تومان

 • متراژ کاخ ویلای استخردار امیراباد 453 متر
 • زیربنا کاخ ویلای استخردار امیراباد 220 متر
 • اتاق کاخ ویلای استخردار امیراباد 4 اتاق
 • سن بنا کاخ ویلای استخردار امیراباد نو ساز
محمودآباد

3.3 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس با متراژ بالا 2250 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس با متراژ بالا 285 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس با متراژ بالا 4 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس با متراژ بالا نو ساز
چمستان

850 میلیون تومان

 • متراژ خريد ویلا دوبلکس جنگلی 200 متر
 • زیربنا خريد ویلا دوبلکس جنگلی 160 متر
 • اتاق خريد ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خريد ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

1.350 میلیارد تومان

 • متراژ خريد ویلا دوبلکس لاکچری 300 متر
 • زیربنا خريد ویلا دوبلکس لاکچری 220 متر
 • اتاق خريد ویلا دوبلکس لاکچری 5 اتاق
 • سن بنا خريد ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

900 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس لاکچری 250 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس لاکچری 180 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

690 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 230 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

390 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا طرح دوبلکس 170 متر
 • زیربنا فروش ویلا طرح دوبلکس 130 متر
 • اتاق فروش ویلا طرح دوبلکس 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا طرح دوبلکس نو ساز
چمستان

420 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت جنگلی 250 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت جنگلی 140 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت جنگلی نو ساز