مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره رایگان با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

02122910219
ویلا دوبلکس با متراژ بالا با کد 218 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۲۲:۴۵)) فروش ویلا دوبلکس با کد 205 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۴۳)) خرید ویلا استخردار ساحلی با کد 196 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۳۹)) فروش زمین در بهترین منطقه جنگلی با کد 217 در دسته بندی خرید زمین و باغ ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۲۲)) ویلا دوبلکس لاکچری با کد 214 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۱۸)) ویلا نیم پیلوت جنگلی با کد 209 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۱۵)) ویلا فلت جنگلی با کد 207 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۱۲)) فروش ویلا طرح دوبلکس با کد 210 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ساعت ۱۹:۰۹)) ویلا باغ با کد 175 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۵۱)) فروش ویلا نیم پیلوت سنددار با کد 178 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۴۸)) ویلا فلت ساحلی با کد 208 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۴۲)) فروش ویلا منطقه جنگلی با کد 206 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۳۸)) ویلا نیم پیلوت ساحلی با کد 201 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۳۳)) ویلا ساحلی داخل شهرک با کد 194 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۹:۲۸)) فروش ویلا دوبلکس با کد 199 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۱۷:۲۲)) ویلا ساحلی با کد 193 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ساعت ۰۳:۰۵)) خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک با کد 192 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۵۸)) فروش ویلا فلت جنگلی با کد 189 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۵۰)) ویلای جنگلی با منظره‌ی بی‌نظیر با کد 184 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۲۰:۴۷)) فروش ویلا جنگلی با کد 170 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۸:۰۱)) ویلای جنگلی در شهرک تهرانی‌نشین با کد 180 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ساعت ۱۷:۵۹)) ویلای شیک کوچه خصوصی با کد 182 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴)) فروش فوری زمین داخل بافت با کد 186 در دسته بندی خرید زمین و باغ ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۰:۳۸)) ویلای جنگلی در کوچه خصوصی با کد 185 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۰:۲۶)) ویلا نیم پیلوت جنگلی با کد 191 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ ساعت ۲۰:۲۱)) ویلا فلت جنگلی با کد 143 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۳۵)) ویلا دوبلکس منطقه کوهستانی با کد 147 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۲:۳۳)) ویلا نیم پیلوت شهرکی با کد 190 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۳۴)) ویلا کنار جنگل در توسکاتک با کد 160 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۲۳)) ویلا دوبلکس کنار جنگل با کد 156 در دسته بندی خرید ویلا ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۲۰))

خرید ویلا جنگلی

خرید ویلا جنگلی

محمودآباد

3.3 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس با متراژ بالا 2250 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس با متراژ بالا 285 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس با متراژ بالا 4 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس با متراژ بالا نو ساز
چمستان

900 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس لاکچری 250 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس لاکچری 180 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

390 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا طرح دوبلکس 170 متر
 • زیربنا فروش ویلا طرح دوبلکس 130 متر
 • اتاق فروش ویلا طرح دوبلکس 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا طرح دوبلکس نو ساز
چمستان

420 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت جنگلی 250 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت جنگلی 140 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت جنگلی نو ساز
چمستان

290 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت جنگلی 200 متر
 • زیربنا ویلا فلت جنگلی 85 متر
 • اتاق ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت جنگلی یک سال
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا منطقه جنگلی 300 متر
 • زیربنا فروش ویلا منطقه جنگلی 160 متر
 • اتاق فروش ویلا منطقه جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا منطقه جنگلی نو ساز
چمستان

750 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس 260 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس 195 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس نو ساز
محمودآباد

430 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک 170 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک 120 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک نو ساز
محمودآباد

245 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت جنگلی 150 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت جنگلی 140 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت جنگلی یک سال
چمستان

260 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا فلت جنگلی 235 متر
 • زیربنا فروش ویلا فلت جنگلی 80 متر
 • اتاق فروش ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا فلت جنگلی نو ساز
چمستان

1.3 میلیارد تومان

 • متراژ ویلای جنگلی در کوچه خصوصی 280 متر
 • زیربنا ویلای جنگلی در کوچه خصوصی 200 متر
 • اتاق ویلای جنگلی در کوچه خصوصی 3 اتاق
 • سن بنا ویلای جنگلی در کوچه خصوصی نو ساز
چمستان

1.8 میلیارد تومان

 • متراژ ویلای جنگلی با منظره‌ی بی‌نظیر 330 متر
 • زیربنا ویلای جنگلی با منظره‌ی بی‌نظیر 300 متر
 • اتاق ویلای جنگلی با منظره‌ی بی‌نظیر 4 اتاق
 • سن بنا ویلای جنگلی با منظره‌ی بی‌نظیر نو ساز
چمستان

550 میلیون تومان

 • متراژ ویلای جنگلی در شهرک تهرانی‌نشین 285 متر
 • زیربنا ویلای جنگلی در شهرک تهرانی‌نشین 180 متر
 • اتاق ویلای جنگلی در شهرک تهرانی‌نشین 3 اتاق
 • سن بنا ویلای جنگلی در شهرک تهرانی‌نشین نو ساز
چمستان

500 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا نیم پیلوت سنددار 200 متر
 • زیربنا فروش ویلا نیم پیلوت سنددار 120 متر
 • اتاق فروش ویلا نیم پیلوت سنددار 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا نیم پیلوت سنددار نو ساز
آمل

600 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت با طراحی متفاوت 430 متر
 • زیربنا ویلا فلت با طراحی متفاوت 180 متر
 • اتاق ویلا فلت با طراحی متفاوت 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت با طراحی متفاوت نو ساز
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا نیم پیلوت 215 متر
 • زیربنا فروش ویلا نیم پیلوت 130 متر
 • اتاق فروش ویلا نیم پیلوت 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا نیم پیلوت نو ساز
چمستان

270 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا جنگلی 200 متر
 • زیربنا فروش ویلا جنگلی 100 متر
 • اتاق فروش ویلا جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا جنگلی نو ساز
چمستان

280 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا جنگلی 235 متر
 • زیربنا فروش ویلا جنگلی 85 متر
 • اتاق فروش ویلا جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا جنگلی نو ساز
نوشهر

1.6 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا کنار جنگل در توسکاتک 330 متر
 • زیربنا ویلا کنار جنگل در توسکاتک 230 متر
 • اتاق ویلا کنار جنگل در توسکاتک 3 اتاق
 • سن بنا ویلا کنار جنگل در توسکاتک نو ساز
رویان

2 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس در کنار جنگل 400 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس در کنار جنگل 300 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس در کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس در کنار جنگل نو ساز
چمستان

520 میلیون تومان

 • متراژ ویلای جنگلی فوق‌العاده 220 متر
 • زیربنا ویلای جنگلی فوق‌العاده 135 متر
 • اتاق ویلای جنگلی فوق‌العاده 3 اتاق
 • سن بنا ویلای جنگلی فوق‌العاده نو ساز
رویان

2.7 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا کنار جنگل در ونوش 550 متر
 • زیربنا ویلا کنار جنگل در ونوش 300 متر
 • اتاق ویلا کنار جنگل در ونوش 4 اتاق
 • سن بنا ویلا کنار جنگل در ونوش نو ساز
رویان

2.3 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس کنار جنگل 400 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس کنار جنگل 250 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس کنار جنگل نو ساز
چمستان

700 میلیون تومان

 • متراژ ویلای جنگلی در منطقه‌ی تهرانی نشین 285 متر
 • زیربنا ویلای جنگلی در منطقه‌ی تهرانی نشین 165 متر
 • اتاق ویلای جنگلی در منطقه‌ی تهرانی نشین 3 اتاق
 • سن بنا ویلای جنگلی در منطقه‌ی تهرانی نشین نو ساز
رویان

4 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس جنگلی 500 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس جنگلی 350 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس جنگلی 4 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

600 میلیون تومان

 • متراژ ویلای فوق العاده در معتبرترین منطقه 230 متر
 • زیربنا ویلای فوق العاده در معتبرترین منطقه 160 متر
 • اتاق ویلای فوق العاده در معتبرترین منطقه 3 اتاق
 • سن بنا ویلای فوق العاده در معتبرترین منطقه نو ساز
رویان

1.2 میلیارد تومان

 • متراژ ویلادوبلکس در کنار جنگل 220 متر
 • زیربنا ویلادوبلکس در کنار جنگل 170 متر
 • اتاق ویلادوبلکس در کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا ویلادوبلکس در کنار جنگل نو ساز
رویان

550 میلیون تومان

 • متراژ ویلا کنار جنگل در رویان 200 متر
 • زیربنا ویلا کنار جنگل در رویان 100 متر
 • اتاق ویلا کنار جنگل در رویان 2 اتاق
 • سن بنا ویلا کنار جنگل در رویان چهار سال
نوشهر

1.9 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس کنار جنگل 400 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس کنار جنگل 330 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس کنار جنگل نو ساز
نوشهر

1.750 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس کنار جنگل 320 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس کنار جنگل 300 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس کنار جنگل نو ساز
چمستان

370 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت شیک جنگلی 220 متر
 • زیربنا ویلا فلت شیک جنگلی 120 متر
 • اتاق ویلا فلت شیک جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت شیک جنگلی نو ساز
چمستان

580 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت طرح دوبلکس 200 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت طرح دوبلکس 160 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت طرح دوبلکس 3 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت طرح دوبلکس نو ساز
چمستان

230 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت جنگلی 120 متر
 • زیربنا ویلا فلت جنگلی 60 متر
 • اتاق ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت جنگلی نو ساز
آمل

450 میلیون تومان

 • متراژ ویلا مبله دوبلکس 199 متر
 • زیربنا ویلا مبله دوبلکس 170 متر
 • اتاق ویلا مبله دوبلکس 3 اتاق
 • سن بنا ویلا مبله دوبلکس یک سال
رویان

1.3 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس جنگلی 275 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس جنگلی 210 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
نوشهر

1.5 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس در دل جنگل 500 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس در دل جنگل 270 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس در دل جنگل 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس در دل جنگل نو ساز
نوشهر

2.6 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا جنگلی استخردار 5000 متر
 • زیربنا ویلا جنگلی استخردار 300 متر
 • اتاق ویلا جنگلی استخردار 4 اتاق
 • سن بنا ویلا جنگلی استخردار بیش از پنج سال
رویان

500 میلیون تومان

 • متراژ ویلا همکف مبله 250 متر
 • زیربنا ویلا همکف مبله 140 متر
 • اتاق ویلا همکف مبله 2 اتاق
 • سن بنا ویلا همکف مبله چهار سال
رویان

1.7 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا کنار جنگل 300 متر
 • زیربنا ویلا کنار جنگل 270 متر
 • اتاق ویلا کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا ویلا کنار جنگل نو ساز
چمستان

300 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت جنگلی 250 متر
 • زیربنا ویلا فلت جنگلی 80 متر
 • اتاق ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت جنگلی نو ساز
چمستان

550 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس شیک 255 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس شیک 130 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس شیک 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس شیک نو ساز
چمستان

430 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت جنگلی در چمستان 199 متر
 • زیربنا ویلا فلت جنگلی در چمستان 100 متر
 • اتاق ویلا فلت جنگلی در چمستان 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت جنگلی در چمستان نو ساز
چمستان

1.1 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا در بهترین منطقه‌ی شمال 300 متر
 • زیربنا ویلا در بهترین منطقه‌ی شمال 200 متر
 • اتاق ویلا در بهترین منطقه‌ی شمال 3 اتاق
 • سن بنا ویلا در بهترین منطقه‌ی شمال یک سال
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ ویلای جنگلی با طراحی زیبا 250 متر
 • زیربنا ویلای جنگلی با طراحی زیبا 140 متر
 • اتاق ویلای جنگلی با طراحی زیبا 2 اتاق
 • سن بنا ویلای جنگلی با طراحی زیبا یک سال
چمستان

700 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس جنگلی 198 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس جنگلی 180 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

2.1 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس لاکچری 670 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس لاکچری 408 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس لاکچری 5 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس لاکچری نو ساز
آمل

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ ویلا باغ لاکچری 6200 متر
 • زیربنا ویلا باغ لاکچری 120 متر
 • اتاق ویلا باغ لاکچری 2 اتاق
 • سن بنا ویلا باغ لاکچری بیش از پنج سال
محمودآباد

650 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس استخردار 380 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس استخردار 190 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس استخردار 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس استخردار نو ساز
چمستان

270 میلیون تومان

 • متراژ ویلا همکف جنگلی 195 متر
 • زیربنا ویلا همکف جنگلی 75 متر
 • اتاق ویلا همکف جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا همکف جنگلی نو ساز
چمستان

750 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس جنگلی 280 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس جنگلی 165 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ ویلا در برندترین منطقه چمستان 253 متر
 • زیربنا ویلا در برندترین منطقه چمستان 200 متر
 • اتاق ویلا در برندترین منطقه چمستان 3 اتاق
 • سن بنا ویلا در برندترین منطقه چمستان نو ساز
چمستان

500 میلیون تومان

 • متراژ ویلاجنگلی در بهترین منطقه چمستان 270 متر
 • زیربنا ویلاجنگلی در بهترین منطقه چمستان 170 متر
 • اتاق ویلاجنگلی در بهترین منطقه چمستان 3 اتاق
 • سن بنا ویلاجنگلی در بهترین منطقه چمستان نو ساز
چمستان

430 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت شیک جنگلی 300 متر
 • زیربنا ویلا فلت شیک جنگلی 115 متر
 • اتاق ویلا فلت شیک جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت شیک جنگلی دو سال
چمستان

680 میلیون تومان

 • متراژ ویلا رو به دریاچه و جنگلی 270 متر
 • زیربنا ویلا رو به دریاچه و جنگلی 170 متر
 • اتاق ویلا رو به دریاچه و جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا رو به دریاچه و جنگلی سه سال
چمستان

320 میلیون تومان

 • متراژ ویلا همکف جنگلی 200 متر
 • زیربنا ویلا همکف جنگلی 90 متر
 • اتاق ویلا همکف جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا همکف جنگلی دو سال