مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید باغ مرکبات در منطقه توریستی بابلکنار با کد 529 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۰:۳۷))

<===========>

خرید ویلا لاکچری در نوشهر با کد 530 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۱۴))

<===========>

ویلا ارزان قیمت در منطقه چمستان با کد 527 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸))

<===========>

کاخ ویلا در منطقه برند با کد 519 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۹:۰۵))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس در چمستان با کد 520 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰۹:۰۶))

<===========>

ویلا جنگلی استخردار با کد 138 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰۱۰:۴۳))

<===========>

ویلا بین دریا و جنگل- استخردار با کد 140 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰۱۰:۴۴))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس لاکچری با کد 518 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰۹:۴۸))

<===========>

خرید ویلا خوش ساخت در آمل با کد 510 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹:۱۷))

<===========>

خرید باغ ویلا استخردار با کد 511 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹:۰۴))

<===========>

ویلا دوبلکس در دل جنگل با کد 139 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹۹:۰۶))

<===========>

خرید ویلا مبله لاکچری در نوشهر با کد 534 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰۹:۰۲))

<===========>

زمین فروشی منطقه آمل با کد 537 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۴۳))

<===========>

ویلا همکف مبله با کد 137 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱۱۱:۴۴))

<===========>

خرید ویلا ارزان شهرکی با کد 533 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس با قیمت استثنایی با کد 532 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲۰:۲۵))

<===========>

ویلا نیم پیلوت شهرکی با کد 190 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۵))

<===========>

ویلا دوبلکس استخردار با کد 124 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۶))

<===========>

ویلا فلت ساحلی با کد 130 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۷))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در نور با کد 536 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

خرید ویلا شیک در شمال با کد 539 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

ویلا تریبلکس جنگلی استخردار با کد 535 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان با کد 542 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۵))

<===========>

ویلا فلت با نمایی زیبا و جذاب با کد 549 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰۹:۲۲))

<===========>

فروش زمین در دل جنگل با کد 543 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۵))

<===========>

خرید ویلا به همراه پروانه ساخت با کد 538 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰۸:۵۳))

<===========>

ویلا نزدیک پارک جنگلی نور با کد 544 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۹))

<===========>

خرید ویلا در منطقه توریستی لاویج با کد 550 در دسته بندی خرید ویلا کوهستانی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰۸:۵۸))

<===========>

زمین کنار دریا و جنگل با کد 552 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۲۸))

<===========>

خرید ویلا اقساطی در شمال با کد 545 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵))

خرید ویلا جنگلی

خرید ویلا جنگلی

چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت با نمایی زیبا و جذاب 200 متر
 • زیربنا ویلا فلت با نمایی زیبا و جذاب 105 متر
 • اتاق ویلا فلت با نمایی زیبا و جذاب 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت با نمایی زیبا و جذاب نو ساز
چمستان

400 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا اقساطی در شمال 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا اقساطی در شمال 130 متر
 • اتاق خرید ویلا اقساطی در شمال 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا اقساطی در شمال نو ساز
چمستان

460 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نزدیک پارک جنگلی نور 230 متر
 • زیربنا ویلا نزدیک پارک جنگلی نور 110 متر
 • اتاق ویلا نزدیک پارک جنگلی نور 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نزدیک پارک جنگلی نور نو ساز
چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان 230 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان 100 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا شیک در شمال 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا شیک در شمال 170 متر
 • اتاق خرید ویلا شیک در شمال 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا شیک در شمال نو ساز
محمودآباد

480 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا به همراه پروانه ساخت 330 متر
 • زیربنا خرید ویلا به همراه پروانه ساخت 160 متر
 • اتاق خرید ویلا به همراه پروانه ساخت 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا به همراه پروانه ساخت نو ساز
نور

500 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت در نور 260 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت در نور 160 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت در نور 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت در نور یک سال
نور

1.200 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس جنگلی استخردار 220 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس جنگلی استخردار 280 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس جنگلی استخردار 3 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس جنگلی استخردار نو ساز
محمودآباد

300 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ارزان شهرکی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا ارزان شهرکی 100 متر
 • اتاق خرید ویلا ارزان شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ارزان شهرکی نو ساز
محمودآباد

340 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس با قیمت استثنایی 260 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس با قیمت استثنایی 120 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس با قیمت استثنایی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس با قیمت استثنایی یک سال
چمستان

250 میلیون تومان

 • متراژ ویلا ارزان قیمت در منطقه چمستان 180 متر
 • زیربنا ویلا ارزان قیمت در منطقه چمستان 80 متر
 • اتاق ویلا ارزان قیمت در منطقه چمستان 2 اتاق
 • سن بنا ویلا ارزان قیمت در منطقه چمستان نو ساز
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا شهرکی در چمستان 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا شهرکی در چمستان 150 متر
 • اتاق خرید ویلا شهرکی در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا شهرکی در چمستان نو ساز
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی شهرکی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی شهرکی 150 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی شهرکی نو ساز
محمودآباد

580 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله محوطه سازی شده 330 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله محوطه سازی شده 160 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله محوطه سازی شده 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله محوطه سازی شده نو ساز
نور

1150 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا لوکس خوش ساخت 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا لوکس خوش ساخت 270 متر
 • اتاق خرید ویلا لوکس خوش ساخت 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لوکس خوش ساخت نو ساز
سرخرود

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار در سرخرود 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار در سرخرود 130 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار در سرخرود 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار در سرخرود نو ساز
محمودآباد

245 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ارزان قیمت 130 متر
 • زیربنا خرید ویلا ارزان قیمت 90 متر
 • اتاق خرید ویلا ارزان قیمت 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ارزان قیمت نو ساز
چمستان

1.800 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس در چمستان 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس در چمستان 180 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس در چمستان نو ساز
چمستان

1.150 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لاکچری 280 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

860 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا داخل شهرک معتبر 290 متر
 • زیربنا خرید ویلا داخل شهرک معتبر 180 متر
 • اتاق خرید ویلا داخل شهرک معتبر 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا داخل شهرک معتبر نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل 290 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل 180 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس نزدیک جنگل نو ساز
چمستان

400 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا چسبیده به جنگل 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا چسبیده به جنگل 140 متر
 • اتاق خرید ویلا چسبیده به جنگل 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا چسبیده به جنگل نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی داخل شهرک 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی داخل شهرک 180 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی داخل شهرک 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی داخل شهرک نو ساز
نور

570 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نقلی شیک شهرکی 230 متر
 • زیربنا خرید ویلا نقلی شیک شهرکی 120 متر
 • اتاق خرید ویلا نقلی شیک شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نقلی شیک شهرکی نو ساز
آمل

1.200 میلیارد تومان

 • متراژ خرید باغ ویلا استخردار 600 متر
 • زیربنا خرید باغ ویلا استخردار 160 متر
 • اتاق خرید باغ ویلا استخردار 2 اتاق
 • سن بنا خرید باغ ویلا استخردار نو ساز
آمل

869 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا خوش ساخت در آمل 500 متر
 • زیربنا خرید ویلا خوش ساخت در آمل 175 متر
 • اتاق خرید ویلا خوش ساخت در آمل 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا خوش ساخت در آمل نو ساز
چمستان

380 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت شیک 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت شیک 110 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت شیک 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت شیک نو ساز
آمل

770 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری در آمل 430 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری در آمل 180 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری در آمل 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری در آمل نو ساز
چمستان

570 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا منطقه آهودشت 270 متر
 • زیربنا فروش ویلا منطقه آهودشت 150 متر
 • اتاق فروش ویلا منطقه آهودشت 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا منطقه آهودشت نو ساز
چمستان

2.700 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس جنگلی با ویو زیبا 460 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس جنگلی با ویو زیبا 400 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس جنگلی با ویو زیبا 4 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس جنگلی با ویو زیبا نو ساز
 • متراژ ویلا مبله در منطقه جنگلی آمل 280 متر
 • زیربنا ویلا مبله در منطقه جنگلی آمل 150 متر
 • اتاق ویلا مبله در منطقه جنگلی آمل 2 اتاق
 • سن بنا ویلا مبله در منطقه جنگلی آمل دو سال
چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا منطقه آهودشت 180 متر
 • زیربنا خرید ویلا منطقه آهودشت 120 متر
 • اتاق خرید ویلا منطقه آهودشت 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا منطقه آهودشت نو ساز
چمستان

440 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی شهرکی 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی شهرکی 140 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی شهرکی نو ساز
چمستان

640 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی 140 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت جنگلی نو ساز
سرخرود

310 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا نقلی جنگلی 250 متر
 • زیربنا فروش ویلا نقلی جنگلی 110 متر
 • اتاق فروش ویلا نقلی جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا نقلی جنگلی نو ساز
چمستان

300 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت ارزان قیمت 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت ارزان قیمت 100 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت ارزان قیمت 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت ارزان قیمت نو ساز
چمستان

580 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا در منطقه بهدشت 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا در منطقه بهدشت 170 متر
 • اتاق خرید ویلا در منطقه بهدشت 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا در منطقه بهدشت نو ساز
چمستان

320 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت جنگلی 200 متر
 • زیربنا ویلا فلت جنگلی 75 متر
 • اتاق ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت جنگلی نو ساز
چمستان

230 میلیون تومان

 • متراژ ویلا ارزان قیمت 130 متر
 • زیربنا ویلا ارزان قیمت 75 متر
 • اتاق ویلا ارزان قیمت 2 اتاق
 • سن بنا ویلا ارزان قیمت نو ساز
چمستان

1250 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار در سعادت آباد 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار در سعادت آباد 190 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار در سعادت آباد 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار در سعادت آباد نو ساز
چمستان

380 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ارزان چمستان 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا ارزان چمستان 150 متر
 • اتاق خرید ویلا ارزان چمستان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ارزان چمستان نو ساز
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی نو ساز
چمستان

600 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا با حیاط سازی شیک 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا با حیاط سازی شیک 180 متر
 • اتاق خرید ویلا با حیاط سازی شیک 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا با حیاط سازی شیک نو ساز
آمل

1.5 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس در شهرک معتبر 470 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس در شهرک معتبر 235 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس در شهرک معتبر 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس در شهرک معتبر یک سال
چمستان

2.7 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس در معتبرترین منطقه‌ی شمال 420 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس در معتبرترین منطقه‌ی شمال 390 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس در معتبرترین منطقه‌ی شمال 4 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس در معتبرترین منطقه‌ی شمال نو ساز
چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ ویلا ۳۰۰ متری نیم پیلوت نوساز 300 متر
 • زیربنا ویلا ۳۰۰ متری نیم پیلوت نوساز 140 متر
 • اتاق ویلا ۳۰۰ متری نیم پیلوت نوساز 3 اتاق
 • سن بنا ویلا ۳۰۰ متری نیم پیلوت نوساز یک سال
چمستان

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا اکازیون شمال 350 متر
 • زیربنا خرید ویلا اکازیون شمال 170 متر
 • اتاق خرید ویلا اکازیون شمال 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا اکازیون شمال نو ساز
نوشهر

1 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله کنار جنگل 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله کنار جنگل 140 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله کنار جنگل 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله کنار جنگل چهار سال
چمستان

350 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی چمستان 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی چمستان 110 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی چمستان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی چمستان نو ساز
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا جنگلی در چمستان 240 متر
 • زیربنا فروش ویلا جنگلی در چمستان 130 متر
 • اتاق فروش ویلا جنگلی در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا جنگلی در چمستان نو ساز
چمستان

1.700 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا لوکس در چمستان 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا لوکس در چمستان 190 متر
 • اتاق خرید ویلا لوکس در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لوکس در چمستان نو ساز
نوشهر

4.300 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری در دل جنگل 900 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری در دل جنگل 490 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری در دل جنگل 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری در دل جنگل دو سال
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس در چمستان 270 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس در چمستان 180 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس در چمستان نو ساز
چمستان

600 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار در شهرک برند 270 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار در شهرک برند 150 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار در شهرک برند 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار در شهرک برند نو ساز
چمستان

600 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا در چمستان 230 متر
 • زیربنا فروش ویلا در چمستان 130 متر
 • اتاق فروش ویلا در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا در چمستان نو ساز
سرخرود

550 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا فلت نقلی 400 متر
 • زیربنا فروش ویلا فلت نقلی 130 متر
 • اتاق فروش ویلا فلت نقلی 2 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا فلت نقلی نو ساز
نور

480 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا تک خواب بالا 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا تک خواب بالا 115 متر
 • اتاق خرید ویلا تک خواب بالا 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا تک خواب بالا نو ساز
نور

410 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا همکف جنگلی 205 متر
 • زیربنا خرید ویلا همکف جنگلی 106 متر
 • اتاق خرید ویلا همکف جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا همکف جنگلی نو ساز
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک 225 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک 125 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت داخل شهرک نو ساز
چمستان

530 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت کنار جنگل 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت کنار جنگل 140 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت کنار جنگل 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت کنار جنگل نو ساز
چمستان

400 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نقلی ارزان 221 متر
 • زیربنا خرید ویلا نقلی ارزان 105 متر
 • اتاق خرید ویلا نقلی ارزان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نقلی ارزان نو ساز
چمستان

1.100 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس لاکچری در منطقه جنگلی 290 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس لاکچری در منطقه جنگلی 235 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس لاکچری در منطقه جنگلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس لاکچری در منطقه جنگلی نو ساز
چمستان

790 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان 270 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان 180 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس جنگلی در چمستان نو ساز
چمستان

650 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا طرح دوبلکس 280 متر
 • زیربنا فروش ویلا طرح دوبلکس 170 متر
 • اتاق فروش ویلا طرح دوبلکس 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا طرح دوبلکس نو ساز
چمستان

2.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری استخردار 850 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری استخردار 340 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری استخردار 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری استخردار نو ساز
 • متراژ ویلا دوبلکس در شهرک تهرانی‌نشین 230 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس در شهرک تهرانی‌نشین 185 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس در شهرک تهرانی‌نشین 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس در شهرک تهرانی‌نشین نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس منطقه تهرانی نشین 250 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس منطقه تهرانی نشین 200 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس منطقه تهرانی نشین 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس منطقه تهرانی نشین نو ساز
 • متراژ خرید ویلا داخل مجتمع با نگهبانی 243 متر
 • زیربنا خرید ویلا داخل مجتمع با نگهبانی 200 متر
 • اتاق خرید ویلا داخل مجتمع با نگهبانی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا داخل مجتمع با نگهبانی نو ساز
آمل

1.250 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس در منطقه آمل 350 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس در منطقه آمل 208 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس در منطقه آمل 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس در منطقه آمل نو ساز
 • متراژ فروش ویلا دوبلکس لاکچری در آمل 370 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس لاکچری در آمل 250 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس لاکچری در آمل 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس لاکچری در آمل نو ساز
آمل

1.100 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ( همسان ) 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ( همسان ) 200 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ( همسان ) 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ( همسان ) نو ساز
نوشهر

3.5 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس در نخ شمال 600 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس در نخ شمال 550 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس در نخ شمال 4 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس در نخ شمال نو ساز
نور

670 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله در نور 230 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله در نور 160 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله در نور 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله در نور یک سال
چمستان

470 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری در شهرک لوکس 280 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری در شهرک لوکس 150 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری در شهرک لوکس 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری در شهرک لوکس نو ساز
چمستان

2.2 میلیارد تومان

 • متراژ خرید عمارت لاکچری استخردار 500 متر
 • زیربنا خرید عمارت لاکچری استخردار 400 متر
 • اتاق خرید عمارت لاکچری استخردار 4 اتاق
 • سن بنا خرید عمارت لاکچری استخردار نو ساز
چمستان

330 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا فلت شیک 230 متر
 • زیربنا فروش ویلا فلت شیک 100 متر
 • اتاق فروش ویلا فلت شیک 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا فلت شیک نو ساز
چمستان

950 میلیون تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس با قیمت استثنایی 330 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس با قیمت استثنایی 300 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس با قیمت استثنایی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس با قیمت استثنایی نو ساز
چمستان

700 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس شهرکی 263 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس شهرکی 230 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس شهرکی نو ساز
چمستان

750 میلیون تومان

 • متراژ فروش فوری ویلا دوبلکس شیک 250 متر
 • زیربنا فروش فوری ویلا دوبلکس شیک 200 متر
 • اتاق فروش فوری ویلا دوبلکس شیک 3 اتاق
 • سن بنا فروش فوری ویلا دوبلکس شیک نو ساز
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت جنگلی 200 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت جنگلی 170 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت جنگلی نو ساز
چمستان

450 میلیون تومان

 • متراژ ویلای نیم پیلوت قیمت مناسب 200 متر
 • زیربنا ویلای نیم پیلوت قیمت مناسب 170 متر
 • اتاق ویلای نیم پیلوت قیمت مناسب 3 اتاق
 • سن بنا ویلای نیم پیلوت قیمت مناسب نو ساز
چمستان

700 میلیون تومان

 • متراژ ویلا همکف بسیار شیک و لاکچری 400 متر
 • زیربنا ویلا همکف بسیار شیک و لاکچری 130 متر
 • اتاق ویلا همکف بسیار شیک و لاکچری 2 اتاق
 • سن بنا ویلا همکف بسیار شیک و لاکچری نو ساز
نور

800 میلیون تومان

 • متراژ ویلا در دل جنگلهای شمال 200 متر
 • زیربنا ویلا در دل جنگلهای شمال 180 متر
 • اتاق ویلا در دل جنگلهای شمال 3 اتاق
 • سن بنا ویلا در دل جنگلهای شمال نو ساز
چمستان

680 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس با محوطه‌ی زیبا و قیمت بسیار مناسب 220 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس با محوطه‌ی زیبا و قیمت بسیار مناسب 150 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس با محوطه‌ی زیبا و قیمت بسیار مناسب 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس با محوطه‌ی زیبا و قیمت بسیار مناسب نو ساز
 • متراژ ویلا همکف جنگلی با قیمت مناسب 220 متر
 • زیربنا ویلا همکف جنگلی با قیمت مناسب 85 متر
 • اتاق ویلا همکف جنگلی با قیمت مناسب 2 اتاق
 • سن بنا ویلا همکف جنگلی با قیمت مناسب نو ساز
چمستان

600 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت شیک 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک 185 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت شیک 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک نو ساز
نور

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 350 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 180 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی نو ساز
نور

460 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی در نور 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی در نور 130 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی در نور 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی در نور نو ساز
چمستان

560 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت شیک با نمای فانتزی 270 متر
 • زیربنا ویلا فلت شیک با نمای فانتزی 110 متر
 • اتاق ویلا فلت شیک با نمای فانتزی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت شیک با نمای فانتزی نو ساز
چمستان

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 370 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 150 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری نو ساز
چمستان

780 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد 120 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد نو ساز
چمستان

949 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لاکچری 350 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری 210 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
چمستان

700 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت مبله 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت مبله 130 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت مبله 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت مبله دو سال
 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت با ساخت عالی 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت با ساخت عالی 110 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت با ساخت عالی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت با ساخت عالی نو ساز
چمستان

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری در شهرک زیبا 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری در شهرک زیبا 130 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری در شهرک زیبا 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری در شهرک زیبا نو ساز
آمل

230 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا جنگلی ارزان 163 متر
 • زیربنا خرید ویلا جنگلی ارزان 130 متر
 • اتاق خرید ویلا جنگلی ارزان 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا جنگلی ارزان نو ساز
چمستان

2.800 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا تریبلکس لوکس 450 متر
 • زیربنا خرید ویلا تریبلکس لوکس 400 متر
 • اتاق خرید ویلا تریبلکس لوکس 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا تریبلکس لوکس نو ساز
چمستان

899 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس 215 متر
 • اتاق خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس نو ساز
 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی 115 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی یک سال
چمستان

1.300 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس در چمستان 370 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس در چمستان 250 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس در چمستان 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس در چمستان نو ساز
چمستان

430 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا فلت ارزان 240 متر
 • زیربنا فروش ویلا فلت ارزان 90 متر
 • اتاق فروش ویلا فلت ارزان 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا فلت ارزان نو ساز
آمل

410 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 220 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 110 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی نو ساز