مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید ویلا جنگلی

  خرید ویلا جنگلی

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 240 متر بنا: 130 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 9.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 505 متر بنا: 410 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 670 میلیون تومان

  • متراژ: 130 متر بنا: 70 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 840 میلیون تومان

  • متراژ: 160 متر بنا: 80 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 220 متر بنا: 250 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ: 225 متر بنا: 130 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.6 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 240 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 800 میلیون تومان

  • متراژ: 165 متر بنا: 100 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.65 میلیارد تومان

  • متراژ: 270 متر بنا: 160 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 800 متر بنا: 100 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.6 میلیارد تومان

  • متراژ: 450 متر بنا: 250 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5.1 میلیارد تومان

  • متراژ: 370 متر بنا: 400 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3.65 میلیارد تومان

  • متراژ: 400 متر بنا: 350 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 6.3 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 570 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 270 متر بنا: 360 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 257 متر بنا: 235 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 230 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3.3 میلیارد تومان

  • متراژ: 520 متر بنا: 360 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 500 متر بنا: 285 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 1.7 میلیارد تومان

  • متراژ: 170 متر بنا: 150 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 450 متر بنا: 300 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 414 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

  • متراژ: 412 متر بنا: 420 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 700 متر بنا: 250 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ: 430 متر بنا: 185 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.1 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 230 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 500 متر بنا: 400 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 3 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 220 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 700 میلیون تومان

  • متراژ: 170 متر بنا: 70 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 150 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.3 میلیارد تومان

  • متراژ: 235 متر بنا: 155 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 500 متر بنا: 250 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 270 متر بنا: 240 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 300 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

  • متراژ: 250 متر بنا: 130 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 700 میلیون تومان

  • متراژ: 150 متر بنا: 80 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 2500 متر بنا: 100 متر اتاق: 1 اتاق سن بنا: بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 480 متر بنا: 210 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: چهار سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 700 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید