مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی

  سرخرود - سرخرود
  ویلای دوبلکس شهرکی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 180 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش ویلا استخردار در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 220 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 440 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 8.5 میلیارد تومان

  • متراژ 320 متر
  • زیربنا 375 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 240 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا دو سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.8 میلیارد تومان

  • متراژ 165 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  ویلای تریبلکس لاکچری

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 360 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 260 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا لاکچری در سیاهرود سر

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 900 متر
  • زیربنا 500 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 550 متر
  • زیربنا 320 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  ویلای تریبلکس ساحلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 280 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 460 متر
  • زیربنا 440 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 640 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 650 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  ویلای دوبلکس استخردار

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 270 متر
  • زیربنا 140 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 135 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 110 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 760 متر
  • زیربنا 1100 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 1350 متر
  • زیربنا 550 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید و.یلا استخردار با سند تک برگ

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 225 متر
  • زیربنا 330 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا ساحلی در 200 متری دریا

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 170 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 630 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا ساحلی در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 240 متر
  • زیربنا 260 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 680 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 240 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 320 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید تریبلکس در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 235 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا اکازیون در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 530 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش ویلا استخردار در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 350 متر
  • زیربنا 195 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا مبله ساحلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 210 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - مسکون
  ویلا نزدیک ب دریا و جنگل

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا دوبلکس ساحلی شهرکی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 280 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 1250 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 500 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید