مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 5000 متر
  • زیربنا 245 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا شهرکی نما مدرن

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 246 متر
  • زیربنا 186 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا ساحلی در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 130 متر
  • زیربنا 226 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 450 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 29 میلیارد تومان

  • متراژ 1350 متر
  • زیربنا 550 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا یک میلیاردی در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 210 متر
  • زیربنا 100 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا دوبلکس در منطقه سیاهرود سر

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 125 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش ویلا ساحلی دریا سر

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 230 متر
  • زیربنا 130 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا با قیمت مناسب در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 170 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا اکازیون در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 600 متر
  • زیربنا 500 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 112 متر
  • زیربنا 150 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 190 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا سه سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 1000 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  ویلا با سند تک برگ در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 340 متر
  • زیربنا 320 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - اهلم
  فروش ویلا نزدیک به دریا

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 245 متر
  • زیربنا 120 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 170 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  ویلا.استخردار در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 270 متر
  • زیربنا 140 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 120 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - خشت سر
  ویلا دوبلکس در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 240 متر
  • زیربنا 210 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - خشت سر
  ویلا نزدیک به ساحل خشت سر

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 230 متر
  • زیربنا 155 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - خشت سر
  ویلا نزدیک به ساحل و جنگل

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 205 متر
  • زیربنا 95 متر
  • اتاق 2 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 283 متر
  • زیربنا 330 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 225 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  سرخرود - سرخرود
  ویلای دوبلکس قصر دریا

  قیمت کل: 12 میلیارد تومان

  • متراژ 360 متر
  • زیربنا 240 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا بیش از پنج سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 800 متر
  • زیربنا 700 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

  • متراژ 210 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 290 متر
  • زیربنا 190 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 360 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 500 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 240 متر
  • زیربنا 250 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 200 متر
  • زیربنا 230 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 680 متر
  • زیربنا 600 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 1200 متر
  • زیربنا 1000 متر
  • اتاق 5 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 800 متر
  • زیربنا 400 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 400 متر
  • زیربنا 300 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 2.5 میلیارد تومان

  • متراژ 300 متر
  • زیربنا 197 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا یک سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 8.5 میلیارد تومان

  • متراژ 380 متر
  • زیربنا 350 متر
  • اتاق 4 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 230 متر
  • زیربنا 220 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ 250 متر
  • زیربنا 200 متر
  • اتاق 3 اتاق
  • سن بنا نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید