مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا کاخ دوبلکس لوکس با کد 390 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۸:۵۴))

<===========>

پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی با کد 388 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ساعت ۱۹:۰۳))

<===========>

ویلا همکف جنگلی با کد 110 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۰۰۱۲:۱۴))

<===========>

ویلا فلت جنگلی با کد 144 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۰۰۱۲:۱۴))

<===========>

ویلا فلت جنگلی با کد 207 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۰۰۱۲:۱۵))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت شیک جنگلی با کد 387 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۴۸))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت سه خواب با کد 378 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۴۸))

<===========>

خرید ویلا تریبلکس لوکس با کد 391 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ساعت ۱۹:۵۹))

<===========>

خرید زمین ساحلی در نوشهر با کد 385 در دسته بندی خرید زمین و باغ ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۴۲))

<===========>

فروش ویژه زمین ساحلی با کد 396 در دسته بندی خرید زمین و باغ ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۴۲))

<===========>

فروش ویلا دوبلکس در چمستان با کد 386 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۴۹))

<===========>

فروش ویلا نیم پیلوت جنگلی با کد 367 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ ساعت ۱۹:۵۰))

<===========>

ویلا همکف جنگلی با کد 120 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۸۶:۲۹))

<===========>

فروش ویلا جنگلی چمستان با کد 393 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۹۷:۲۸))

<===========>

فروش ویژه ویلا فلت ساحلی با کد 392 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۴))

<===========>

خرید ویلا فلت ارزان با کد 380 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس لاکچری با کد 405 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۲۰:۴۵))

<===========>

خرید زمین مناسب ساخت ویلا با کد 376 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۰۸))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس مبله با کد 381 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۲۱))

<===========>

خرید ویلا جنگلی ارزان با کد 394 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۲۲))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در امیرآباد با کد 406 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ساعت ۰۹:۲۲))

<===========>

فروش زمین در بهترین منطقه چمستان با کد 400 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۵۱))

<===========>

خرید زمین شهرکی در چمستان با کد 402 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۵۱))

<===========>

خرید زمین داخل شهرک با کد 399 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ساعت ۰۸:۵۲))

<===========>

فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری با کد 410 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۰۸:۲۴))

<===========>

ویلا نیم پیلوت جنگلی با کد 366 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۲:۳۳))

<===========>

ویلا فلت شیک با نمای فانتزی با کد 408 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت شهرکی با کد 382 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ساعت ۱۶:۰۱))

<===========>

خرید ویلا جنگلی در نور با کد 411 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت لاکچری با کد 407 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ساعت ۱۸:۵۸))

خرید ویلا ساحلی

خرید ویلا ساحلی

محمودآباد

1180 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری 400 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری 250 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری نو ساز
محمودآباد

600 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویژه ویلا فلت ساحلی 320 متر
 • زیربنا فروش ویژه ویلا فلت ساحلی 130 متر
 • اتاق فروش ویژه ویلا فلت ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویژه ویلا فلت ساحلی نو ساز
سرخرود

440 میلیون تومان

 • متراژ پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی 250 متر
 • زیربنا پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی 170 متر
 • اتاق پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی نو ساز
رویان

7.500 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان 900 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان 450 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان نو ساز
سرخرود

1.500 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس در سرخرود 340 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس در سرخرود 250 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس در سرخرود 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس در سرخرود نو ساز
نور

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ خرید ویلا فلت در نور 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت در نور متر
 • اتاق خرید ویلا فلت در نور 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت در نور وارد نشده
چمستان

1.3 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلای فلت لاکچری 700 متر
 • زیربنا خرید ویلای فلت لاکچری 200 متر
 • اتاق خرید ویلای فلت لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلای فلت لاکچری نو ساز
نوشهر

900 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی 280 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی 140 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی یک سال
محمودآباد

460 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری در محمودآباد 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری در محمودآباد 160 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری در محمودآباد 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری در محمودآباد نو ساز
محمودآباد

380 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان 130 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان نو ساز
سرخرود

380 میلیون تومان

 • متراژ ویلا ساحلی ارزان قیمت 196 متر
 • زیربنا ویلا ساحلی ارزان قیمت 130 متر
 • اتاق ویلا ساحلی ارزان قیمت 2 اتاق
 • سن بنا ویلا ساحلی ارزان قیمت نو ساز
محمودآباد

440 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ساحلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
نوشهر

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت 1000 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت 400 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت نو ساز
بابلسر

540 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت در بابلسر 211 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت در بابلسر 114 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت در بابلسر 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت در بابلسر نو ساز
سیسنگان

1.150 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ساحلی 280 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی 220 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
سیسنگان

2.100 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لاکچری 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری 300 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
نور

6.100 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا استخردار ساحلی لاکچری 1700 متر
 • زیربنا ویلا استخردار ساحلی لاکچری 350 متر
 • اتاق ویلا استخردار ساحلی لاکچری 4 اتاق
 • سن بنا ویلا استخردار ساحلی لاکچری نو ساز
آمل

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت شیک ساحلی 370 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت شیک ساحلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت شیک ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت شیک ساحلی نو ساز
محمودآباد

480 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی 145 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی نو ساز
محمودآباد

460 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس شهرکی 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی نو ساز
نوشهر

3.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ساحلی 552 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی 300 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ساحلی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
نوشهر

7.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی استخردار 750 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی استخردار 320 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی استخردار 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی استخردار نو ساز
محمودآباد

485 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت ساحلی 370 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت ساحلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت ساحلی نو ساز
محمودآباد

550 میلیون تومان

 • متراژ خرد ویلا فلت ساحلی 400 متر
 • زیربنا خرد ویلا فلت ساحلی 185 متر
 • اتاق خرد ویلا فلت ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرد ویلا فلت ساحلی یک سال
سرخرود

670 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت ساحلی 185 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت ساحلی 125 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت ساحلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت ساحلی یک سال
چمستان

1 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس 355 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس 250 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس 4 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس نو ساز
سرخرود

1.3 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار ساحلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار ساحلی 160 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار ساحلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار ساحلی نو ساز
محمودآباد

215 میلیون تومان

 • متراژ ویلا ساحلی داخل شهرک 150 متر
 • زیربنا ویلا ساحلی داخل شهرک 80 متر
 • اتاق ویلا ساحلی داخل شهرک 2 اتاق
 • سن بنا ویلا ساحلی داخل شهرک نو ساز
سرخرود

330 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت شهرکی 160 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت شهرکی 110 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت شهرکی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت شهرکی نو ساز
محمودآباد

550 میلیون تومان

 • متراژ ویلای شیک کوچه خصوصی 280 متر
 • زیربنا ویلای شیک کوچه خصوصی 160 متر
 • اتاق ویلای شیک کوچه خصوصی 3 اتاق
 • سن بنا ویلای شیک کوچه خصوصی نو ساز
سرخرود

1.2 میلیارد تومان

 • متراژ ویلای زیبای ساحلی 220 متر
 • زیربنا ویلای زیبای ساحلی 190 متر
 • اتاق ویلای زیبای ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلای زیبای ساحلی نو ساز
محمودآباد

2.1 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس استخردار 1200 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس استخردار 500 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس استخردار 3 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس استخردار نو ساز
محمودآباد

570 میلیون تومان

 • متراژ ویلا باغ 630 متر
 • زیربنا ویلا باغ 140 متر
 • اتاق ویلا باغ 3 اتاق
 • سن بنا ویلا باغ یک سال
سرخرود

2.1 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی سرخرود 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی سرخرود 300 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی سرخرود 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی سرخرود نو ساز
محمودآباد

850 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس ساحلی 200 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس ساحلی 185 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
سرخرود

2.9 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا ساحلی استخردار 350 متر
 • زیربنا ویلا ساحلی استخردار 340 متر
 • اتاق ویلا ساحلی استخردار 4 اتاق
 • سن بنا ویلا ساحلی استخردار نو ساز
چمستان

280 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت جنگلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت جنگلی 85 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت جنگلی نو ساز
رویان

8.5 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا بین دریا و جنگل- استخردار 1500 متر
 • زیربنا ویلا بین دریا و جنگل- استخردار 780 متر
 • اتاق ویلا بین دریا و جنگل- استخردار 5 اتاق
 • سن بنا ویلا بین دریا و جنگل- استخردار نو ساز
محمودآباد

245 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت ساحلی 165 متر
 • زیربنا ویلا فلت ساحلی 110 متر
 • اتاق ویلا فلت ساحلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت ساحلی نو ساز
فریدونکنار

550 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت شیک-ساحلی 370 متر
 • زیربنا ویلا فلت شیک-ساحلی 180 متر
 • اتاق ویلا فلت شیک-ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت شیک-ساحلی نو ساز
محمودآباد

750 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس ساحلی 200 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس ساحلی 170 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز