مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید باغ مرکبات در منطقه توریستی بابلکنار با کد 529 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۰:۳۷))

<===========>

خرید ویلا لاکچری در نوشهر با کد 530 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ساعت ۱۵:۱۴))

<===========>

ویلا ارزان قیمت در منطقه چمستان با کد 527 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۲:۰۸))

<===========>

کاخ ویلا در منطقه برند با کد 519 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ساعت ۱۹:۰۵))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس در چمستان با کد 520 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۰۹:۰۶))

<===========>

ویلا جنگلی استخردار با کد 138 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰۱۰:۴۳))

<===========>

ویلا بین دریا و جنگل- استخردار با کد 140 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ساعت ۱۰۱۰:۴۴))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس لاکچری با کد 518 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۰۹:۴۸))

<===========>

خرید ویلا خوش ساخت در آمل با کد 510 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ساعت ۱۹:۱۷))

<===========>

خرید باغ ویلا استخردار با کد 511 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹:۰۴))

<===========>

ویلا دوبلکس در دل جنگل با کد 139 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ساعت ۰۹۹:۰۶))

<===========>

خرید ویلا مبله لاکچری در نوشهر با کد 534 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ساعت ۰۹:۰۲))

<===========>

زمین فروشی منطقه آمل با کد 537 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱:۴۳))

<===========>

ویلا همکف مبله با کد 137 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ساعت ۱۱۱۱:۴۴))

<===========>

خرید ویلا ارزان شهرکی با کد 533 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۱۰:۰۱))

<===========>

خرید ویلا دوبلکس با قیمت استثنایی با کد 532 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ساعت ۲۰:۲۵))

<===========>

ویلا نیم پیلوت شهرکی با کد 190 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۵))

<===========>

ویلا دوبلکس استخردار با کد 124 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۶))

<===========>

ویلا فلت ساحلی با کد 130 در دسته بندی خرید ویلا ساحلی فروخته شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۶۴:۴۷))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در نور با کد 536 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

خرید ویلا شیک در شمال با کد 539 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۵۷))

<===========>

ویلا تریبلکس جنگلی استخردار با کد 535 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۰:۰۵))

<===========>

خرید ویلا نیم پیلوت در چمستان با کد 542 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ساعت ۱۷:۳۵))

<===========>

ویلا فلت با نمایی زیبا و جذاب با کد 549 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۰۹:۲۲))

<===========>

فروش زمین در دل جنگل با کد 543 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ساعت ۲۰:۳۵))

<===========>

خرید ویلا به همراه پروانه ساخت با کد 538 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۰۸:۵۳))

<===========>

ویلا نزدیک پارک جنگلی نور با کد 544 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ساعت ۱۷:۰۹))

<===========>

خرید ویلا در منطقه توریستی لاویج با کد 550 در دسته بندی خرید ویلا کوهستانی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۰۸:۵۸))

<===========>

زمین کنار دریا و جنگل با کد 552 در دسته بندی خرید زمین و باغ جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ساعت ۱۰:۲۸))

<===========>

خرید ویلا اقساطی در شمال با کد 545 در دسته بندی خرید ویلا جنگلی ثبت شد (( ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ساعت ۱۵:۰۵))

خرید ویلا ساحلی

خرید ویلا ساحلی

سیسنگان

6 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله لاکچری در نوشهر 900 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله لاکچری در نوشهر 600 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله لاکچری در نوشهر 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله لاکچری در نوشهر نو ساز
نوشهر

2.995 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله در شهرک ساحلی 470 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله در شهرک ساحلی 340 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله در شهرک ساحلی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله در شهرک ساحلی سه سال
نوشهر

2 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری در نوشهر 340 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری در نوشهر 240 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری در نوشهر 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری در نوشهر دو سال
محمودآباد

1.400 میلیارد تومان

 • متراژ کاخ ویلا در منطقه برند 850 متر
 • زیربنا کاخ ویلا در منطقه برند 300 متر
 • اتاق کاخ ویلا در منطقه برند 5 اتاق
 • سن بنا کاخ ویلا در منطقه برند نو ساز
نوشهر

13 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا ساحلی جنگلی اکازیون 1000 متر
 • زیربنا ویلا ساحلی جنگلی اکازیون 900 متر
 • اتاق ویلا ساحلی جنگلی اکازیون 5 اتاق
 • سن بنا ویلا ساحلی جنگلی اکازیون نو ساز
نوشهر

5.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا مبله ساحلی 800 متر
 • زیربنا خرید ویلا مبله ساحلی 720 متر
 • اتاق خرید ویلا مبله ساحلی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا مبله ساحلی نو ساز
محمودآباد

799 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا در جاده ساحلی 400 متر
 • زیربنا فروش ویلا در جاده ساحلی 250 متر
 • اتاق فروش ویلا در جاده ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا در جاده ساحلی نو ساز
محمودآباد

800 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار در ایزدشهر 500 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار در ایزدشهر 200 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار در ایزدشهر 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار در ایزدشهر نو ساز
محمودآباد

650 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی در محمودآباد 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی در محمودآباد 170 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی در محمودآباد 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی در محمودآباد نو ساز
سیسنگان

2 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی لوکس 250 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی لوکس 270 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی لوکس 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی لوکس نو ساز
نور

480 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویلا فلت طرح دوبلکس 200 متر
 • زیربنا فروش ویلا فلت طرح دوبلکس 150 متر
 • اتاق فروش ویلا فلت طرح دوبلکس 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا فلت طرح دوبلکس نو ساز
نوشهر

6.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا لوکس ساحلی 540 متر
 • زیربنا خرید ویلا لوکس ساحلی 400 متر
 • اتاق خرید ویلا لوکس ساحلی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لوکس ساحلی نو ساز
نور

950 میلیون تومان

 • متراژ ویلا در پایتخت ساحلی ایران 203 متر
 • زیربنا ویلا در پایتخت ساحلی ایران 130 متر
 • اتاق ویلا در پایتخت ساحلی ایران 2 اتاق
 • سن بنا ویلا در پایتخت ساحلی ایران نو ساز
محمودآباد

1.8 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا باغ دوبلکس لاکچری 1100 متر
 • زیربنا ویلا باغ دوبلکس لاکچری 220 متر
 • اتاق ویلا باغ دوبلکس لاکچری 4 اتاق
 • سن بنا ویلا باغ دوبلکس لاکچری نو ساز
نور

11.500 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی در شهرک برند 1500 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی در شهرک برند 400 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی در شهرک برند 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی در شهرک برند بیش از پنج سال
محمودآباد

1180 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری 400 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری 250 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس استخردار لاکچری نو ساز
محمودآباد

600 میلیون تومان

 • متراژ فروش ویژه ویلا فلت ساحلی 320 متر
 • زیربنا فروش ویژه ویلا فلت ساحلی 130 متر
 • اتاق فروش ویژه ویلا فلت ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا فروش ویژه ویلا فلت ساحلی نو ساز
سرخرود

440 میلیون تومان

 • متراژ پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی 250 متر
 • زیربنا پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی 170 متر
 • اتاق پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا پیش فروش ویلا تریبلکس ساحلی نو ساز
رویان

7.500 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان 900 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان 450 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لوکس در رویان نو ساز
سرخرود

1.500 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس در سرخرود 340 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس در سرخرود 250 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس در سرخرود 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس در سرخرود نو ساز
نور

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ خرید ویلا فلت در نور 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت در نور متر
 • اتاق خرید ویلا فلت در نور 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت در نور وارد نشده
چمستان

1.3 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلای فلت لاکچری 700 متر
 • زیربنا خرید ویلای فلت لاکچری 200 متر
 • اتاق خرید ویلای فلت لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلای فلت لاکچری نو ساز
نوشهر

900 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی 280 متر
 • زیربنا خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی 140 متر
 • اتاق خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا نیم پیلوت ساحلی یک سال
محمودآباد

460 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا لاکچری در محمودآباد 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا لاکچری در محمودآباد 160 متر
 • اتاق خرید ویلا لاکچری در محمودآباد 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا لاکچری در محمودآباد نو ساز
محمودآباد

380 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان 300 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان 130 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی قیمت ارزان نو ساز
سرخرود

380 میلیون تومان

 • متراژ ویلا ساحلی ارزان قیمت 196 متر
 • زیربنا ویلا ساحلی ارزان قیمت 130 متر
 • اتاق ویلا ساحلی ارزان قیمت 2 اتاق
 • سن بنا ویلا ساحلی ارزان قیمت نو ساز
محمودآباد

440 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ساحلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
نوشهر

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت 1000 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت 400 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس نیمه ساخت نو ساز
بابلسر

540 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت در بابلسر 211 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت در بابلسر 114 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت در بابلسر 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت در بابلسر نو ساز
سیسنگان

1.150 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ساحلی 280 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی 220 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
سیسنگان

2.100 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس لاکچری 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری 300 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس لاکچری 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس لاکچری نو ساز
نور

6.100 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا استخردار ساحلی لاکچری 1700 متر
 • زیربنا ویلا استخردار ساحلی لاکچری 350 متر
 • اتاق ویلا استخردار ساحلی لاکچری 4 اتاق
 • سن بنا ویلا استخردار ساحلی لاکچری نو ساز
آمل

550 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت شیک ساحلی 370 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت شیک ساحلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت شیک ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت شیک ساحلی نو ساز
محمودآباد

480 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی 240 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی 145 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی نو ساز
محمودآباد

460 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس شهرکی 210 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس شهرکی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس شهرکی نو ساز
نوشهر

3.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا دوبلکس ساحلی 552 متر
 • زیربنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی 300 متر
 • اتاق خرید ویلا دوبلکس ساحلی 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
نوشهر

7.5 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی استخردار 750 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی استخردار 320 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی استخردار 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی استخردار نو ساز
محمودآباد

485 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت ساحلی 370 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت ساحلی 170 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت ساحلی نو ساز
محمودآباد

550 میلیون تومان

 • متراژ خرد ویلا فلت ساحلی 400 متر
 • زیربنا خرد ویلا فلت ساحلی 185 متر
 • اتاق خرد ویلا فلت ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا خرد ویلا فلت ساحلی یک سال
سرخرود

670 میلیون تومان

 • متراژ ویلا نیم پیلوت ساحلی 185 متر
 • زیربنا ویلا نیم پیلوت ساحلی 125 متر
 • اتاق ویلا نیم پیلوت ساحلی 2 اتاق
 • سن بنا ویلا نیم پیلوت ساحلی یک سال
چمستان

1 میلیارد تومان

 • متراژ فروش ویلا دوبلکس 355 متر
 • زیربنا فروش ویلا دوبلکس 250 متر
 • اتاق فروش ویلا دوبلکس 4 اتاق
 • سن بنا فروش ویلا دوبلکس نو ساز
سرخرود

1.3 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا استخردار ساحلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا استخردار ساحلی 160 متر
 • اتاق خرید ویلا استخردار ساحلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا استخردار ساحلی نو ساز
محمودآباد

215 میلیون تومان

 • متراژ ویلا ساحلی داخل شهرک 150 متر
 • زیربنا ویلا ساحلی داخل شهرک 80 متر
 • اتاق ویلا ساحلی داخل شهرک 2 اتاق
 • سن بنا ویلا ساحلی داخل شهرک نو ساز
محمودآباد

550 میلیون تومان

 • متراژ ویلای شیک کوچه خصوصی 280 متر
 • زیربنا ویلای شیک کوچه خصوصی 160 متر
 • اتاق ویلای شیک کوچه خصوصی 3 اتاق
 • سن بنا ویلای شیک کوچه خصوصی نو ساز
سرخرود

1.2 میلیارد تومان

 • متراژ ویلای زیبای ساحلی 220 متر
 • زیربنا ویلای زیبای ساحلی 190 متر
 • اتاق ویلای زیبای ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلای زیبای ساحلی نو ساز
محمودآباد

2.1 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا تریبلکس استخردار 1200 متر
 • زیربنا ویلا تریبلکس استخردار 500 متر
 • اتاق ویلا تریبلکس استخردار 3 اتاق
 • سن بنا ویلا تریبلکس استخردار نو ساز
محمودآباد

570 میلیون تومان

 • متراژ ویلا باغ 630 متر
 • زیربنا ویلا باغ 140 متر
 • اتاق ویلا باغ 3 اتاق
 • سن بنا ویلا باغ یک سال
سرخرود

2.1 میلیارد تومان

 • متراژ خرید ویلا ساحلی سرخرود 400 متر
 • زیربنا خرید ویلا ساحلی سرخرود 300 متر
 • اتاق خرید ویلا ساحلی سرخرود 4 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا ساحلی سرخرود نو ساز
محمودآباد

850 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس ساحلی 200 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس ساحلی 185 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز
سرخرود

2.9 میلیارد تومان

 • متراژ ویلا ساحلی استخردار 350 متر
 • زیربنا ویلا ساحلی استخردار 340 متر
 • اتاق ویلا ساحلی استخردار 4 اتاق
 • سن بنا ویلا ساحلی استخردار نو ساز
چمستان

280 میلیون تومان

 • متراژ خرید ویلا فلت جنگلی 200 متر
 • زیربنا خرید ویلا فلت جنگلی 85 متر
 • اتاق خرید ویلا فلت جنگلی 2 اتاق
 • سن بنا خرید ویلا فلت جنگلی نو ساز
فریدونکنار

550 میلیون تومان

 • متراژ ویلا فلت شیک-ساحلی 370 متر
 • زیربنا ویلا فلت شیک-ساحلی 180 متر
 • اتاق ویلا فلت شیک-ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا فلت شیک-ساحلی نو ساز
محمودآباد

750 میلیون تومان

 • متراژ ویلا دوبلکس ساحلی 200 متر
 • زیربنا ویلا دوبلکس ساحلی 170 متر
 • اتاق ویلا دوبلکس ساحلی 3 اتاق
 • سن بنا ویلا دوبلکس ساحلی نو ساز