مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا ساحلی

خرید ویلا ساحلی

پیش پرداخت: 15.5 میلیارد تومان

 • متراژ 1000 متر
 • زیربنا 600 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4.2 میلیارد تومان

 • متراژ 400 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 5.6 میلیارد تومان

 • متراژ 220 متر
 • زیربنا 242 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 10.5 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 288 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 8.8 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 300 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4.5 میلیارد تومان

 • متراژ 500 متر
 • زیربنا 130 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 7.7 میلیارد تومان

 • متراژ 330 متر
 • زیربنا 290 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5 میلیارد تومان

 • متراژ 210 متر
 • زیربنا 250 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5.4 میلیارد تومان

 • متراژ 128 متر
 • زیربنا 230 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 7.3 میلیارد تومان

 • متراژ 140 متر
 • زیربنا 240 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 6.8 میلیارد تومان

 • متراژ 128 متر
 • زیربنا 243 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.7 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 216 متر
 • زیربنا 140 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 500 میلیون تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 100 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 185 متر
 • زیربنا 165 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 230 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

 • متراژ 370 متر
 • زیربنا 210 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 160 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا چهار سال
مشاهده جزییات
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید