مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

  خرید ویلا ساحلی

  خرید ویلا ساحلی

  پیش پرداخت: 11 میلیارد تومان

  • متراژ: 400 متر بنا: 650 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: دو سال
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 29 میلیارد تومان

  • متراژ: 650 متر بنا: 450 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 2.1 میلیارد تومان

  • متراژ: 200 متر بنا: 136 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: دو سال
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش ویلا ساحلی در محمودآباد

  پیش پرداخت: 4 میلیارد تومان

  • متراژ: 190 متر بنا: 220 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  سرخرود - خانه دریا
  ویلا باغ ساحلی در شهرک سائو

  قیمت کل: 15 میلیارد تومان

  • متراژ: 400 متر بنا: 300 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات
  سرخرود - معلم کلا
  ویلا دوبلکس شهرکی سرخرود

  قیمت کل: 5.5 میلیارد تومان

  • متراژ: 240 متر بنا: 280 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  سرخرود - درویش آباد
  ویلای ساحلی خوش قیمت سرخرود

  قیمت کل: 3.9 میلیارد تومان

  • متراژ: 170 متر بنا: 180 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  سرخرود - خط دریا
  کاخ ویلای شهرکی سرخرود

  قیمت کل: 40 میلیارد تومان

  • متراژ: 514 متر بنا: 680 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 180 میلیارد تومان

  • متراژ: 6000 متر بنا: 1000 متر اتاق: 7 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 3.2 میلیارد تومان

  • متراژ: 150 متر بنا: 250 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 70 میلیارد تومان

  • متراژ: 2718 متر بنا: 2000 متر اتاق: 7 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 160 میلیارد تومان

  • متراژ: 5200 متر بنا: 3400 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا استخردار در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 250 متر بنا: 280 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 400 متر بنا: 350 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  خرید ویلا مدرن لاکچری در حربده

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 200 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  فروش ویلا لوکس در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 293 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  فروش ویلا استخردار در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 200 متر بنا: 170 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - خشت سر
  خرید ویلا نزدیک دریا و جنگل

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 218 متر بنا: 160 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  خرید ویلا خوش ساخت در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 230 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 280 متر بنا: 250 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: یک سال
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 470 متر بنا: 280 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1130 متر بنا: 300 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 630 متر بنا: 300 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  سرخرود - خانه دریا
  نما مدرن شهرکی در سرخرود

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 500 متر بنا: 330 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 435 متر بنا: 250 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  سرخرود - بیشه کلا
  ویلا باغ خوش قیمت ساحلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 130 متر اتاق: 2 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - سیاهرود سر
  ویلا مدرن لاکچری در محمودآباد

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 238 متر بنا: 350 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 220 متر بنا: 240 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 500 متر بنا: 330 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  قیمت کل: 12 میلیارد تومان

  • متراژ: 220 متر بنا: 530 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 280 متر بنا: 320 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 264 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 850 متر بنا: 600 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 300 متر بنا: 260 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  محمودآباد - محمودآباد
  ویلا دوبلکس در محمودآباد

  قیمت کل: 3.7 میلیارد تومان

  • متراژ: 280 متر بنا: 280 متر اتاق: 4 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  بابلسر - صفاییه
  خرید ویلای سرسبز ساحلی

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 380 متر بنا: 390 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 360 متر بنا: 280 متر اتاق: 3 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  پیش پرداخت: 85 میلیارد تومان

  • متراژ: 1000 متر بنا: 900 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات

  جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

  • متراژ: 1000 متر بنا: 900 متر اتاق: 5 اتاق سن بنا: نو ساز
  مشاهده جزییات
  اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید