مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید آپارتمان

خرید آپارتمان

پیش پرداخت: 5.9 میلیارد تومان

 • متراژ 230 متر
 • زیربنا 160 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1.6 میلیارد تومان

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 125 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا چهار سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 5 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 245 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 200 متر
 • زیربنا 150 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 150 متر
 • زیربنا 220 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا چهار سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 160 متر
 • زیربنا 126 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 134 متر
 • زیربنا 116 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا چهار سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 140 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 3000 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 105 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 274 متر
 • زیربنا 183 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 266 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 460 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 25 میلیارد تومان

 • متراژ 2500 متر
 • زیربنا 710 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 450 متر
 • زیربنا 137 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 3400 متر
 • زیربنا 141 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 540 متر
 • زیربنا 118 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا دو سال
مشاهده جزییات
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید