مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید آپارتمان

خرید آپارتمان

قیمت کل: 15 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 350 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.7 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 105 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3 میلیارد تومان

 • متراژ 274 متر
 • زیربنا 183 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.3 میلیارد تومان

 • متراژ 266 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 17 میلیارد تومان

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 460 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 25 میلیارد تومان

 • متراژ 2500 متر
 • زیربنا 710 متر
 • اتاق 5 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 1 میلیارد تومان

 • متراژ 450 متر
 • زیربنا 137 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 3.9 میلیارد تومان

 • متراژ 3400 متر
 • زیربنا 141 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 2 میلیارد تومان

 • متراژ 540 متر
 • زیربنا 118 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا دو سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 12 میلیارد تومان

 • متراژ 1500 متر
 • زیربنا 200 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5.8 میلیارد تومان

 • متراژ 250 متر
 • زیربنا 172 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 7 میلیارد تومان

 • متراژ 1800 متر
 • زیربنا 140 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

جهت استعلام قیمت تماس بگیرید

 • متراژ 1409 متر
 • زیربنا 2560 متر
 • اتاق 4 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

پیش پرداخت: 370 میلیون تومان

 • متراژ 80 متر
 • زیربنا 80 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 4.8 میلیارد تومان

 • متراژ 500 متر
 • زیربنا 148 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا یک سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 1.95 میلیارد تومان

 • متراژ 500 متر
 • زیربنا 98 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا سه سال
مشاهده جزییات

قیمت کل: 2.4 میلیارد تومان

 • متراژ 300 متر
 • زیربنا 120 متر
 • اتاق 2 اتاق
 • سن بنا نو ساز
مشاهده جزییات

قیمت کل: 5.5 میلیارد تومان

 • متراژ 330 متر
 • زیربنا 507 متر
 • اتاق 3 اتاق
 • سن بنا بیش از پنج سال
مشاهده جزییات
اول خونه را در اینستاگرام دنبال کنید