مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور امید حسنی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 250 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 470 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 820 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 760 متر
 • ، بنا 800 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، تنکابن - شهسوار
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 243 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رویان - علوی کلا
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 900 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 360 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 290 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور