مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور امید حسنی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 290 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - چمستان
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - نعمت آباد
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - گندياب
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 760 متر
 • ، بنا 1100 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - علوی کلا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - دارجار
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - سالده علیا
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 420 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 282 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - سركاج
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 384 متر
 • ، بنا 336 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش