مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور امید حسنی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 570 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - کتالم
 • زمین 1700 متر
 • ، بنا 1600 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 268 متر
 • ، بنا 265 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 1700 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، متل قو - کلارآباد
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - عباس آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 242 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، متل قو - سلمان شهر
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 288 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 290 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رامسر - جواهرده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 125 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 245 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رامسر - رامسر
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - تمیشان
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 126 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 252 متر
 • ، بنا 216 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 546 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - ورازده اولیا
 • زمین 1500 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - ایزدشهر
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - سركاج
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 210 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - گندياب
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 172 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - تمیشان
 • زمین 12000 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 1500 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 203 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - نور
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 325 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - سعادت آباد
 • زمین 580 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلندر
 • زمین 1800 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 380 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 380 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 386 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - اليمالات
 • زمین 354 متر
 • ، بنا 260 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 460 متر
 • ، بنا 350 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - توسکا تک
 • زمین 350 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - نور
WhatsApp Chat