مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور مهندس حمزه آغاز

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 630 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، سرخرود - خط دریا
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 118 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 5000 متر
 • ، بنا 89 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 435 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا
 • زمین 650 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - خانه دریا