مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور رضا عظیمی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 287 متر
 • ، بنا 191 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 340 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - ونوش
 • زمین 450 متر
 • ، بنا 320 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 1000 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، نوشهر - نوشهر
 • زمین 1100 متر
 • ، بنا 800 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - انارور
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نور - سلیاکتی
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 930 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - چلك
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 310 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، نوشهر - نخ شمال
 • زمین 1091 متر
 • ، بنا 1251 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، رویان - رویان
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - ورازده سفلی
 • زمین 285 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - جلیکان
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 190 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - سرخرود
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، فریدونکنار - فریدونکار
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 185 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - خوريه
 • زمین 530 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - سركاج
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات
WhatsApp Chat