مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور رضا عظیمی

درباره من

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 230 متر
 • ، بنا 185 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بلویج
 • زمین 210 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، آمل - آمل
 • زمین 400 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - حاجی کلا
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 85 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - خوريه
 • زمین 530 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - امیرآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - بریکلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، نور - سركاج
 • زمین 370 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، نور - اليمالات