مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

مشاور دلنیا رضایی

درباره من

از نخستین روزی که پا به عرصه خرید و فروش ملک گذارده ام، قریب به ده سال می گذرد. شمال تنها محل تفریح من نیست که زادگاهم، محل زندگی ام، تحصیلم، شغلم و تمام زندگی من است. 25 سال سن دارم، تمام روز های زندگی ام را در میان هیرکانی های شمال تیک زده ام و همپای بوته های تمشک مازندران قد کشیده ام. عشق به شمال عجیب در من ریشه دوانده، شاید به همین خاطر است که توأمان با تحصیل در رشته معماری، خرید و فروش ملک را نشانه گرفتم و به امور پیمانکاری از طراحی تا نظارت و اجرا دست یازیدم. تمام مسیر را دویده ام، تلاش کرده ام در این راه پخته شوم، و به این ایمان رسیده ام که کمک به دیگران شیرین ترین لذت دنیاست

از این که همراهانی چون شما داریم به خود می بالیم

برخی از املاک که من مشاور آنها هستم

 • زمین 460 متر
 • ، بنا 340 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 225 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 240 متر
 • ، بنا 160 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - چنگاز
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 560 متر
 • ، 5 اتاق
 • ، محمودآباد - سیاهرود سر
 • زمین 408 متر
 • ، بنا 507 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 180 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 270 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - گلیرد
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 412 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، محمودآباد - اهلم
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 370 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - بیشه‌کلا
 • زمین 435 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 95 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - گالش پل
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - سیارکلا
 • زمین 341 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - تشبندان
 • زمین 230 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - مسکون
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - عشق آباد
 • زمین 291 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - روکش
 • زمین 320 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 800 متر
 • ، بنا 117 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 115 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 260 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 202 متر
 • ، بنا 145 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 255 متر
 • ، بنا 195 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 208 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - محمودآباد
 • زمین 285 متر
 • ، بنا 175 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، محمودآباد - كلوده