مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در درویش آباد سرخرود

 • زمین 221 متر
 • ، بنا 230 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 242 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 270 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 120 متر
 • ، بنا 165 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 242 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 250 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 240 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، سرخرود - درویش آباد
WhatsApp Chat