مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در قلعه کتی چمستان

 • زمین 800 متر
 • ، بنا 149 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 185 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 170 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 330 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 220 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
 • زمین 220 متر
 • ، بنا 180 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - قلعه کتی
WhatsApp Chat