مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در عبدالله آباد چمستان

 • زمین 195 متر
 • ، بنا 110 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 190 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 160 متر
 • ، بنا 90 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 250 متر
 • ، بنا 200 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 170 متر
 • ، بنا 130 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 150 متر
 • ، بنا 100 متر
 • ، 2 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 200 متر
 • ، بنا 140 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد
 • زمین 265 متر
 • ، بنا 150 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، چمستان - عبدالله آباد