مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در صفاییه بابلسر

 • زمین 275 متر
 • ، بنا 400 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 335 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 550 متر
 • ، بنا 330 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 280 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 300 متر
 • ، بنا 120 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
 • زمین 360 متر
 • ، بنا 280 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، بابلسر - صفاییه
WhatsApp Chat