مشاوره رایگان

همین حالا مشاوره رایگان بگیرید.

خرید ویلا در رویان

خرید ویلا جنگلی در رویان

قیمت ویلا در رویان

خرید ویلا لاکچری در رویان

جدید ترین ویلا ها در رویان

 • زمین 400 متر
 • ، بنا 235 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - تاشکوه
 • زمین 850 متر
 • ، بنا 450 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - وازیوار
 • زمین 1050 متر
 • ، بنا 550 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 750 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 1050 متر
 • ، بنا 600 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - دریا بیشه
 • زمین 1000 متر
 • ، بنا 300 متر
 • ، 3 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 600 متر
 • ، بنا 500 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود
 • زمین 500 متر
 • ، بنا 520 متر
 • ، 4 اتاق
 • ، رویان - سیاهرود